Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 108-ПВР/НС
Перник, 05.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“.

Постъпило е заявление с вх. № 146 от 05.11.2021г., подадено от Димитър Колев, упълномощен представител на  ПП „ВМРО – Българско национално движение“. Представен е списък на хартиен и електронен носител за 177 /сто седемдесет и седем/ броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

След извършена проверка РИК-Перник констатира, че за 177 /сто седемдесет и седем/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 124 Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Перник 177 /сто седемдесет и седем упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“, съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 Приложение 1

 

 

1

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА КРУМОВА

1/05.11.2021

2

СИЛВИЯ КИРОВА АРГИРОВА

2/05.11.2021

3

БОРИСЛАВА КИРИЛОВА СЛАВЧЕВА

3/05.11.2021

4

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА МИЛАДИНОВА

4/05.11.2021

5

МЛАДЕНКА СТАЙКОВА ГЕОРГИЕВА

5/05.11.2021

6

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПАНТАЛЕЕВ

6/05.11.2021

7

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

7/05.11.2021

8

ВИОЛЕТА КИРОВА АРГИРОВА

8/05.11.2021

9

БОГИНЯ СТАНОЕВА ЗИНОВИЕВА

9/05.11.2021

10

РОСЕН ПЕТРОВ КРУМОВ

10/05.11.2021

11

РАДОСТИН ИВАНОВ БОГДАНОВ

11/05.11.2021

12

МАРИЕТА ВАСИЛЕВА ИДАКИЕВА

12/05.11.2021

13

ДАФИНА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА

13/05.11.2021

14

АНГЕЛИНА МЕТОДИЕВА СТОЯНЧОВА

14/05.11.2021

15

МАРИО ПЛАМЕНОВ КОСТАДИНОВ

15/05.11.2021

16

АСЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

16/05.11.2021

17

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

17/05.11.2021

18

БОГИНЯ РОСЕНОВА БОГДАНОВА

18/05.11.2021

19

ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА ИСТРАТИЕВА

19/05.11.2021

20

ПЪРВАН ЛЮБЧЕВ ПЪРВАНОВ

20/05.11.2021

21

ДЕСИСЛАВА ЯВОРОВА МИЛАЧКОВА

21/05.11.2021

22

МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ВИДЕНОВА

22/05.11.2021

23

ВАНЕСА ВЕСЕЛИНОВА МИЛАЧКОВА

23/05.11.2021

24

БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ АСЕНОВ

24/05.11.2021

25

ИВАН ТОДОРОВ БАКЪРДЖИЕВ

25/05.11.2021

26

КОСТАДИН МЛАДЕНОВ ЛЮБЕНОВ

26/05.11.2021

27

ГЕОРГИ МАРТИНОВ ВАСИЛЕВ

27/05.11.2021

28

РАЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

28/05.11.2021

29

ДОНЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

29/05.11.2021

30

ЗИНАИДА НИКОЛОВА ЛАЗОВА

30/05.11.2021

31

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

31/05.11.2021

32

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГЕОРЕВ

32/05.11.2021

33

СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ СТОЙКОВ

33/05.11.2021

34

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

34/05.11.2021

35

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ НИКОЛАЕВ

35/05.11.2021

36

РОСИЦА БОГДАНОВА СТОЯНОВА

36/05.11.2021

37

КРИСТИАН ПЛАМЕНОВ КОСТАДИНОВ

37/05.11.2021

38

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ГРУЕВ

38/05.11.2021

39

МАРГАРИТА ПЕТРОВА МАДЖОВА

39/05.11.2021

40

МИЛЕНА МИНКОВА МАДЖОВА

40/05.11.2021

41

ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ДОНКОВ

41/05.11.2021

42

РАЙЧО РАНГЕЛОВ ТОЗЕВ

42/05.11.2021

43

ПЕТЪР КРУМОВ МИТРИН

43/05.11.2021

44

БОГОМИЛ СЛАВЧЕВ ЧОРАПИНОВ

44/05.11.2021

45

АНТОН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

45/05.11.2021

46

СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ СТОЯНОВ

46/05.11.2021

47

КРИСТИАН ВЛАДОВ ЧИФЛИЧКИ

47/05.11.2021

48

ВЛАДИ ПАВЛОВ ЧИФЛИЧКИ

48/05.11.2021

49

ЖАНА ДИМИТРОВА ЧИФЛИЧКА

49/05.11.2021

50

ЕЛКА ЖИВКОВА СЕРГИЕВА

50/05.11.2021

51

РАФАЕЛ ВИЛИСЛАВОВ РАНГЕЛОВ

51/05.11.2021

52

МАРИЯ ТОДОРОВА ГЪЛЪБОВА-ГЕОРГИЕВА

52/05.11.2021

53

ЛЮБКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

53/05.11.2021

54

МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ОГНЯНОВА

54/05.11.2021

55

ВЕРА ВЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

55/05.11.2021

56

ЦВЕТЕЛИНА ДАНЧЕВА ИЛИНЧЕВА

56/05.11.2021

57

ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА ЙОРДАНОВА

57/05.11.2021

58

ЛЮБОМИР ДАНИЕЛОВ ДАНОВ

58/05.11.2021

59

СИМЕОН САВКОВ КРУМОВ

59/05.11.2021

60

ГЕОРГИ КЛИМЕНТОВ ГЕОРГИЕВ

60/05.11.2021

61

НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

61/05.11.2021

62

ГРИГОРИНКА АЛЕКСАНДРОВА ГРИГОРОВА

62/05.11.2021

63

АЛЕКСАНДЪР ЯВОРОВ ЕВГЕНИЕВ

63/05.11.2021

64

РУМЯНА СТОЯНЧОВА МАЛИНОВА

64/05.11.2021

65

МАГДЕЛЕНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

65/05.11.2021

66

КИРИЛ СИМЕОНОВ МЛАДЕНОВ

66/05.11.2021

67

ЛОРИТА ИВАНОВА СРЪНДЕВА

67/05.11.2021

68

ЕМИЛ ПЕТРОВ ТОТЕВ

68/05.11.2021

69

СИЙКА КИРИЛОВА АЧАНОВА

69/05.11.2021

70

ЗОЯ ДРАГОМИРОВА РАШКОВА

70/05.11.2021

71

БОРЯНА СВИЛЕНОВА ГАНЧЕВА

71/05.11.2021

72

АНТОАН ЛЮБЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

72/05.11.2021

73

ИВАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

73/05.11.2021

74

ТЕОДОРА ИВАНОВА ЗЛАТКОВА

74/05.11.2021

75

РОЗА СТОЙКОВА ИВАНОВА

75/05.11.2021

76

СИМОНА ОГНЯНОВА СИМЕОНОВА

76/05.11.2021

77

СИЛВИЯ БЛАГОЕВА КИРИЛОВА

77/05.11.2021

78

ИРЕНА ИЛЧОВА ТЕОФИЛОВА

78/05.11.2021

79

КАТЯ ПЕТРОВА ГРИГОРОВА

79/05.11.2021

80

МОНИКА БОГОМИЛОВА ГРИГОРОВА

80/05.11.2021

81

ЗЛАТКА ЖЕКОВА СТАНКОВА

81/05.11.2021

82

ИВАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

82/05.11.2021

83

ГРИГОР ТОМОВ ГРИГОРОВ

83/05.11.2021

84

КУНКА ВЕЛИНКОВА ВЛАДИМИРОВА

84/05.11.2021

85

ТАТЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА

85/05.11.2021

86

БОЙКО МИЛЧОВ ЕВТИМОВ

86/05.11.2021

87

ЕЛЕНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

87/05.11.2021

88

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА МЕТОДИЕВА

88/05.11.2021

89

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ МЕТОДИЕВ

89/05.11.2021

90

РУМЕН ДАВИДКОВ МЕТОДИЕВ

90/05.11.2021

91

ПАВЛИНА СТОЯНОВА ВАРАДИНОВА

91/05.11.2021

92

ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ МИЛЕНОВ

92/05.11.2021

93

РУМЕН РАДКОВ ХРИСТОВ

93/05.11.2021

94

ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

94/05.11.2021

95

АНАТОЛИ ИВАНОВ СТОИЛОВ

95/05.11.2021

96

СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА СОКОЛОВА

96/05.11.2021

97

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

97/05.11.2021

98

АНДРЕЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

98/05.11.2021

99

АНЕТА МИХАЙЛОВА СЕРГИЕВА

99/05.11.2021

100

ЛАЗАР НИКОЛАЕВ ВЕЛИЧКОВ

100/05.11.2021

101

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

101/05.11.2021

102

ТОМИСЛАВ ВАСИЛЕВ МИХАЛЧЕВ

102/05.11.2021

103

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ БОЖИЛОВ

103/05.11.2021

104

БОРКА ЦВЕТКОВА МИРЧЕВА

104/05.11.2021

105

ЛАРИСА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА - ЛОЗАНОВА

105/05.11.2021

106

БИСЕР СЛАВЧЕВ НАЙДЕНОВ

106/05.11.2021

107

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

107/05.11.2021

108

МИЛОСЛАВ ИВАНОВ МИЛЧОВ

108/05.11.2021

109

ПАВЛИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

109/05.11.2021

110

ТЕМЕЛИНА СТЕФАНОВА МАНОЛОВА

110/05.11.2021

111

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

111/05.11.2021

112

КРАСИМИР МАРИНОВ СЕРГИЕВ

112/05.11.2021

113

РУМЕН БОРИСОВ НИКОЛОВ

113/05.11.2021

114

ЦЕЦА ЗЛАТАНОВА ПАВЛОВА - ЯНКОВА

114/05.11.2021

115

БОЖИДАР БОЯНОВ ГАНЬОВСКИ

115/05.11.2021

116

БОРИСЛАВ СТОИЛОВ ЯНКОВ

116/05.11.2021

117

ГРИГОРКА ДОБРЕВА СОТИРОВА

117/05.11.2021

118

ЕВТИМ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

118/05.11.2021

119

 БОРИСЛАВ ДРАГОМИРОВ БОРИСОВ

119/05.11.2021

120

СИМЕОН ПЕТРОВ ИЛЬОВ

120/05.11.2021

121

ИВАН НИКОЛАЕВ РАНГЕЛОВ

121/05.11.2021

122

СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ РИЗОВ

122/05.11.2021

123

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА САВЕВА

123/05.11.2021

124

ВИОЛЕТА БОРИСОВА СТОИЛОВА

124/05.11.2021

125

ЦВЕТАНКА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

125/05.11.2021

126

ПЕТЪР НАЙДЕНОВ МИХАЛКОВ

126/05.11.2021

127

ВАНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

127/05.11.2021

128

СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

128/05.11.2021

129

ЛИДИЯ МАКСИМОВА ДИМИТРОВА

129/05.11.2021

130

МАРИЯ КАМЕНОВА КИТИПОВА

130/05.11.2021

131

ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА РАНГЕЛОВА

131/05.11.2021

132

ВАЛЕРИ ИВАНОВ МИРЧЕВ

132/05.11.2021

133

ВАНЮША АСЕНОВА МИТОВА

133/05.11.2021

134

СТОЙКА СПАСОВА БУЗАДЖИЙНА

134/05.11.2021

135

РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА

135/05.11.2021

136

ИЛИЧО БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

136/05.11.2021

137

БОЯНА ЛЮБОМИРОВА БОЯНОВА

137/05.11.2021

138

ЕМИЛ СТОЯНОВ БОРИСОВ

138/05.11.2021

139

СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ РУСЕВ

139/05.11.2021

140

МАЯ ЕВГЕНИЕВА ВАСЕВА

140/05.11.2021

141

БИСЕР ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

141/05.11.2021

142

ОЛГА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА

142/05.11.2021

143

ДОРА КИРИЛОВА СЕРГИЛОВА-ПЕТРОВА

143/05.11.2021

144

СЛАВКА СТОЯНОВА БОРИСОВА

144/05.11.2021

145

ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА РУСЕВА

145/05.11.2021

146

ПАРАСКЕВА БОЯНОВА СИМЕОНОВА

146/05.11.2021

147

БИСЕР БИСЕРОВ ПЕТРОВ

147/05.11.2021

148

ТАТЯНА ДОБРИНОВА СТАМЕНОВА

148/05.11.2021

149

БОЖИДАР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

149/05.11.2021

150

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

150/05.11.2021

151

АСЕН ВЛАДИМИРОВ АСЕНОВ

151/05.11.2021

152

ЕМИЛ ДИМИТРОВ СТАМЕНОВ

152/05.11.2021

153

АНЕЛИЯ ИЛИЯНОВА КУЛАКСЪЗОВА

153/05.11.2021

154

ВЛАДИМИР АСЕНОВ ДИМИТРОВ

154/05.11.2021

155

ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ ВАСЕВ

155/05.11.2021

156

ИВАНКА НИКОЛОВА ВЛАДИМИРОВА

156/05.11.2021

157

ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

157/05.11.2021

158

МАРГАРИТ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ

158/05.11.2021

159

ВАСИЛ ЗДРАВКОВ ВАСЕВ

159/05.11.2021

160

АНА-МАРИЯ БОЙКОВА СИМЕОНОВА

160/05.11.2021

161

МАРИАНА ЛЮБОМИРОВА СИМЕОНОВА

161/05.11.2021

162

ТОНИ ПЛАМЕНОВ ТОМАНОВ

162/05.11.2021

163

МИГЛЕНА ДЕСИСЛАВОВА ПЕТРОВА

163/05.11.2021

164

ГЕОРГИ КОСТАДИНЧОВ НЕНКОВ

164/05.11.2021

165

АЛБЕНА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА

165/05.11.2021

166

АННА СТАНИСЛАВОВА НИКОЛОВА

166/05.11.2021

167

ПЕТЪР РАНГЕЛОВ ВЕЛЕВ

167/05.11.2021

168

МАРИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТКОВА

168/05.11.2021

169

БИСЕР БОГОМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

169/05.11.2021

170

МИЛЕНА АТАНАСОВА ЛЮБЕНОВА

170/05.11.2021

171

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ КОСТУРИНСКИ

171/05.11.2021

172

МИЛЕНА ЖИВКОВА МЕТОДИЕВА

172/05.11.2021

173

ВАСИЛКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

173/05.11.2021

174

НЕЛИ ИВАНОВА ПЕТКОВА

174/05.11.2021

175

ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ПАНЕВ

175/05.11.2021

176

ЮЛИАНА ЕМИЛОВА РУСЕВА

176/05.11.2021

177

ЖИВКО ПЕТРОВ УЗУНОВ

177/05.11.2021

 

Зам. председател: Александър Малинов Вергинов

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 05.11.2021 в 19:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения