Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 100-ПВР/НС
Перник, 04.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на КП Национално обединение на десницата при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г.

Постъпило е заявление, регистрирано под №1 от 04.11.2021 г. в 15.42 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от Магдалена Христова Иванова, упълномощен представител на КП „Национално обединение на десницата“  за регистрация на 241 броя застъпници при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14.11.2021 г.

Приложени  са: заявление за регистрация на застъпници, декларации 241 бр,  списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените застъпници, пълномощно на представляващия.

Извършена е  проверка и е получено потвърждение от “Информационно обслужване” АД за 241 предложени лица.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15,  във връзка  с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от Изборния кодекс  и Решение № 707-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА 241 броя застъпници на кандидатите за президент и вицепрезидент и за народни представители, издигнати от КП „Национално обединение на десницата“  при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г. съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

 

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

1 ЕМИЛИЯ БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
2 ПЕТЯ АНТОНОВА СЛАВЧЕВА
3 БИСТРА РАЙЧЕВА СТАВРИЕВА
4 МИГЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА
5 СИМОНА МЕТОДИЕВА ДРАГАНОВА
6 ДИМИТЪР АНДОНОВ СПАСОВ
7 НЕДКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
8 ПЕТЯ ИВАНОВА БАЧЕВА-ИВАНОВА
9 ДАРИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
10 ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
11 ИВАН ПЛАМЕНОВ ШИЛЬОВ
12 ВЕРА ЙОРДАНОВА ШИЛЬОВА
13 МАРТИН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ
14 МИХАИЛА ДИНКОВА КОСТАДИНОВА
15 ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЧЕВ
16 СУЗАНЕ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
17 АДЕЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
18 ВАЛЕНТИНА ДРАГОМИРОВА НИКОЛОВА
19 МАРИАНА ПЕТРОВА СТРАХИЛОВА
20 ИРЕНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
21 ИЛИЯНА ДРАГОМИРОВА ВАСИЛЕВА
22 ВЕНИСЛАВА СЕДЕФЧОВА БАЗОВИЧКА
23 САНДРИНА НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
24 АНИТА БОГОМИЛОВА МЕТОДИЕВА
25 РУМЕН ГРИГОРОВ ТОДОРОВ
26 ДЕЙВИД ДРАГОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
27 ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
28 РУМЯНА ДИМИТРОВА КРУМОВА
29 ВЕРА ТОДОРОВА СТОИЛКОВА
30 ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ЛАЗАРОВА
31 ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
32 ДИАНА НИКОЛАЕВА БОРИСОВА
33 СТОЯНКА КИРИЛОВА КАРАЛЕЙНА
34 ЛИЛИАН ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
35 СИЛВИЯ БОРИСОВА ДРАГОМИРОВА
36 ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
37 ХРИСУЛА АЛЕКОС АНАСТАСИС
38 АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА
39 БИЛЯНА ПЕТРОВА СЛАВЧОВА
40 ЙОВКА ПЕЙЧЕВА ДИНЕВА
41 БОРЯНА ВЪТОВА ГЕОРГИЕВА
42 ДИНКО ДАНЕВ ДИНЕВ
43 ПАРАШКЕВА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
44 РАДИАНА ЛАКОВА РАЙЧЕВА
45 ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ТУТУЛОВА
46 ДИАНА ЛЮДМИЛОВА ВАСИЛЕВА
47 АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА СОЛУНКИНА
48 МЕТОДИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
49 СТЕФАН МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ
50 АНЕТА НИКОЛАЕВА ЛЮБОМИРОВА
51 МИХАИЛ ЛЮБОМИРОВ ЛЕНИНОВ
52 АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВ ОГНЯНОВ
53 РУМЕН ФИЛИПОВ АЛЕКСОВ
54 ИВЕЛИНА ИЛИЯНОВА ПЪРВАНОВА
55 ЖАНЕТА ТОДОРОВА СТОЙНЕВА
56 СОТИР ВЛАДОВ НИКОЛОВ
57 ИЛИЯНА ЕМИЛОВА РАНГЕЛОВА
58 РАДОСЛАВ ДРАГОМИРОВ МИТКОВ
59 ДАНАИЛ ДРАГОМИРОВ МИТКОВ
60 ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ГЕНАДИЕВА
61 ГАЛИНА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА
62 ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОЦЕВА
63 РОСИЦА ДОБРИНОВА КРЪСТЕВА
64 АЛБЕНА ИВАНОВА СВИЛАРСКА
65 ДЕНИСА МИЛКОВА ТОНЧЕВА
66 ЕЛИСАВЕТА ИВАНЧЕВА ЗАХАРИЕВА
67 МАРИЕЛА СТОЯНОВА ВЕЛИНОВА
68 МИЛКА КРЪСТЕВА ТОНЧЕВА
69 СЕВДА ИВАНОВА ДЕЯНСКА
70 ПЕТКО ЙОРДАНОВ МАЛЧЕВ
71 ЦВЕТЕЛИНА ЛАЗАРОВА МАЛЧЕВА
72 ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА МЕЧКАРСКА
73 РАЙНА МИХАЙЛОВА НАЙДЕНОВА
74 СИЛВИЯ СТОЯНОВА ВАНГЕЛОВА
75 ЕЛКА ИВАНОВА ЙОЦОВА
76 МАГДАЛЕНА ИВАНОВА БОРИСОВА
77 МАДЛЕНА РОСЕНОВА ИВАНОВА
78 НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
79 ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛЮБЕНОВА
80 ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
81 СОНЯ ДОБРОМИРОВА САВОВА
82 АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
83 ИВЕЛИНА ЖЕКОВА ИВАНОВА
84 ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ПЪРВАНОВ
85 ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА СЕДЕВЧЕВА
86 ТАНИДА СТЕФАНОВА ЛОЗАНОВА
87 СНЕЖИНА СИМЕОНОВА ТЕОФИЛОВА
88 АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
89 РОСИЦА ВЛАДИСЛАВОВА СИМЕОНОВА
90 ИРИНА КИРИЛОВА БОГДАНОВА
91 ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
92 СИМОНА СИМЕОНОВА ГРИГОРОВА
93 СВЕТЛАНА СИМЕОНОВА ВЛАДОВА
94 АНИТА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
95 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
96 ГЕРГАНА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА
97 ИРИНА ВИДЕНОВА СТОЯНОВА
98 БОЙКА ДИМИТРОВА ТОМОВА
99 МАЯ КИРИЛОВА БЕЛЕВА
100 БИЛЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА
101 ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЗАРЕВА
102 ИРЕНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
103 ВАНЯ ВЕЛКОВА ГЪЛЪБОВА
104 ИРИНА ПЕШЕВА ДАНДИЛОВА
105 ЙОРДАНКА СТАЙКОВА СТОЕВА
106 РОСИЦА ЕВЛОГИЕВА МИТЕВА
107 ДЕНИЦА ПЕТРОВА ВЕЛЧЕВА
108 МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОНИЕВА
109 ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ЛЕПОЕВА
110 ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ ВЕНЕВ
111 КРИСТИЯН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
112 МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
113 МАРИЕТА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
114 ФИЛИП ПЛАМЕНОВ ГРИГОРОВ
115 ИРИНА ИВАНОВА ГЕРГИНОВА
116 МИЛАНКА МИЛЧЕВА СТОИЛОВА
117 ГАЛИНА ЛЕНЧОВА ИВАНОВА
118 СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
119 ЕВЕЛИНА ВЕРГИЛОВА АСЕНОВА
120 ТАНЯ АНАНИЕВА АНАЧКОВА
121 МАРИЕТА ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА
122 ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА ИВАНЧЕВА
123 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
124 ВАЛЕНТИНА ВАНЧОВА СТЕФАНОВА
125 ДИЛЯНА КРАСИМИРОВА МИЛЕВА
126 КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЕРУНИН
127 ЯГОДИНА ДИМИТРОВА СТОИЛКОВА
128 ТАНЯ ВАСИЛЕВА ПЕРУНИНА
129 БОЙКА ЯНЕВА АНГЕЛОВА
130 ВЕСЕЛИНА КРАСИМИРОВА ПЕРУНИНА
131 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
132 НИКОЛА НИКОЛОВ ГЕРГИНОВ
133 ЮЛИАНА ХРИСТОВА СЕДЕВЧЕВА - ПЕНЧЕВА
134 ИВА ЛЮБОМИРОВА ГЕНАДИЕВА-ПЪРВАНОВА
135 ЯНКА ПЪРВАНОВА ГЕРГИНОВА
136 АННА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЪРВАНОВА
137 ЛИДИЯ ЕМИЛОВА ВЛАДОВА
138 НАДЕЖДА БОГОМИЛОВА СТОИЛОВА
139 ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА АРАХАНГЕЛОВА
140 ВАНЯ ПЕТРОВА ВАРАДИНОВА
141 ГЕРГАНА ИВАНОВА ЖИВКОВА
142 ЯНКА ТЕМЕЛКОВА СТОЯНОВА
143 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАДЕВ
144 РОСИЦА МИТКОВА КРУМОВА
145 ЕВА СИМЕОНОВА КОСТОВА
146 СНЕЖАНА РАЙКОВА ДРАГОМИРОВА
147 КАТЯ СТЕФАНОВА АНДОНОВА
148 МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАВРИЕВА
149 ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ЕВЛОГИЕВ
150 МИРОСЛАВ ДЕЧОВ САШОВ
151 ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
152 ВАЛЯ БОРИСОВА МИЛЧЕВА
153 МАРИНА ЕМАНУЕЛОВА ПЕТРОВА
154 ЕВА ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА
155 РОЗА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
156 ПЕТЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
157 НАДЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАБАНОВА
158 ДАНИЕЛА МАНОЛОВА НИКОЛОВА
159 ДЖУЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
160 КАТЯ ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА
161 ЛЮБКА ГРИГОРОВА НАЦКОВА
162 ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА РАДОСЛАВОВА
163 ПАВЛИНА СТЕФАНОВА МЕТОДИЕВА
164 КРИСТИНА КАЛИНОВА КОТЛОВА
165 МИЛЕНА НИКОЛОВА БОГДАНОВА
166 ДИЛЯНА ИВАЙЛОВА ЖИВКОВА
167 БОГИНЯ ЕМИЛОВА ВЛАДОВА
168 ВЕРА ИВАНОВА МАРИНКОВИЧ
169 ЕЛКА ЙОРДАНОВА БОЯНОВА
170 ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА
171 ИВАНКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
172 СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА СТОИМЕНОВА
173 МИЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
174 КАТЯ АНГЕЛОВА ДРАГОМИРОВА
175 РУМЯНА ЛАЗАРОВА ПАВЛОВА
176 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
177 ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
178 ДЕНИС ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
179 ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА
180 РАДОСЛАВА АНТОНОВА ЯНЕВСКА
181 СОФИЯ КОСТАДИНОВА МИТОВА
182 СНЕЖИНА ЛЮДМИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
183 АНЕЛИЯ МИЛЧЕВА БОЯНОВА
184 ДЕНИСЛАВА РОСЕНОВА ИВАНОВА
185 ВЕЛИЧКА ПЕШОВА КОТЕВА
186 ДЕНИС АСЕНОВ НАЦКОВ
187 ВИКТОР ЕМИЛОВ ВИТКОВ
188 ПЕТРАНКА ДРАГОМИРОВА АНГЕЛИНОВА
189 СТЕФАНИ АНТОНОВА ДИМИТРОВА
190 ИВАНКА МЕТОДИЕВА МИТЕВА
191 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ
192 РУСЛАН КИРИЛОВ МИЛАНОВ
193 ВИКТОРИЯ ПЪРВАНОВА БОЖКОВА
194 ИРЕНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
195 НАДКА АНГЕЛОВА КИРОВА
196 ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА АСЕНОВА
197 ВЛАДИСЛАВА ЕВТИМОВА ВЛАДИМИРОВА
198 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
199 ПЕНЧО ДИМИТРОВ СТОЯНЧОВ
200 ДЕНИСЛАВ БОЙЧЕВ ДРАГАНОВ
201 НАДЕЖДА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
202 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
203 НАЙДЕН ПЕТРОВ СИМОВ
204 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ
205 СОФИЯ ДИМИТРОВА МИНЧЕВА
206 АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА
207 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИНЧЕВ
208 ДИАНА ПЛАМЕНОВА ГЕБРЕВА
209 ИВАЙЛО ВИТКОВ ГЕБРЕВ
210 РАДИНКА ИВАНОВА РУМЕНОВА
211 ЙОТО ЙОРДАНОВ ГОРАНОВ
212 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛАЕВА
213 КАТЯ БОРИСЛАВОВА СОТИРОВА-СТОЯНЧОВА
214 ДИМИТЪР КАЛОЯНОВ ВАКАНИН
215 НАДЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
216 МАРТИН ПЛАМЕНОВ СОТИРОВ
217 МОМЧИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ СТЕХОВ
218 АНИТА ПЕТРОВА СТЕХОВА
219 ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ
220 ЛИДИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
221 ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА БОГОСЛОВОВА
222 ПЕТЪР ВЕРГИЛОВ ВЛАДОВ
223 МЕТОДИ ДРАГАНОВ ХРИСТОВ
224 МИРОСЛАВА КИРИЛОВА ЛЮБЕНОВА
225 ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЛУКАРСКИ
226 РОСЕН БЛАГОЕВ ИВАНОВ
227 КИРИЛ БОГОМИЛОВ ТРЕНЕВ
228 ИВАНКА ЛОЗАНОВА ДЖОНЕВА
229 ДОЙЧИН СТОЙОВ ЙОСИФОВ
230 НАДЯ ВАЛЕРИЕВА МИТКОВА
231 ГАБРИЕЛА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
232 ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
233 ИЛИАНА ПЕТРОВА МЕТОДИЕВА
234 ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА
235 КИРИЛ ИВАНОВ БОЖКОВ
236 ДИМИТЪР КРУМОВ ЗАРКОВ
237 ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЗАРКОВА
238 ЛЮБЛЯНА КИРИЛОВА ВИТКОВА
239 ИВАНКА ПЪРВАНОВА ЙОСИФОВА
240 МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
241 ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

Председател: Георги Димитров Георгиев

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 04.11.2021 в 19:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения