Архив избори:
19.11.2021

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 20.11.2021 г. ЗА ОБЩИНА ПЕРНИК

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 13.11.2021 г.

I ЛЪЧ

Отговорник – Виолета Алексова Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек и Чуйпетлово

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

Боснек и Чуйпетлово

кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище

045

14.10 – 14.15

ХVI  ОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049, 136

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55

 

 

 

Отговорник РИК: Валентина Велкова, тел: 0899 608064

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 13.11.2021 г.II – ЛЪЧ

Отговорник – Екатерина Станимирова

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец и Планиница

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

 

Читалището

130

 

13.55 – 14.00

 

Ярджиловци

Училището

131,132, 137 ПСИК

 

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци

Ритуална зала

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

МБАЛ ”Р. Ангелова”

Минна болница /партерен ет. кабинет за имунизации/

138

16.20 – 16.30

МБАЛ ”Р. Ангелова

Хирургичен блок  ет.4 в приемния кабинет в отделение по хирургия

139

COVID-19

  16.35 - 16.40

МБАЛ ”Р. Ангелова

Партерен етаж до регистратурата

ПСИК 142 -карантинирани

16.45 – 16.55

 

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

17.00 – 17.10

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

 

Отговорник РИК: Галина Никодимова, тел:0893 445 579

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 13.11.2021 г.

III ЛЪЧ

Отговорник – Милка Николова

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

ПГЕМП ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СОУ

064,065

13.05 – 13.10

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

062,

069,070,071

13.45 – 14.00

13.20 – 13.35

Кв. Рудничар

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

063

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

112,113,114

14.15 – 14.30

          Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Механа Кьоша

/Ул.Първа № 13/

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Читалището

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

 

 

Отговорник РИК: Аделина Атанасова, тел. 0897 988 784

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 13.11.2021 г.

IV ЛЪЧ

Отговорник – Даниела Ставриева

Шофьора на ЛЪЧ IV идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за кв. Тева.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057

058,059,060,061

13.10 – 13.55

Железни заводи и            кв.В. Левски

Клуб Конен спорт „Давид”

072

14.20 – 14.25

Калкас

Пенсионерски клуб

073

14.35 – 14.45

Христо Ботев 1 и

кв. Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10 – 15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35 – 15.45

Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091

097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50 – 17.00

 

Профилакториум

141

17.00-17.10

 

 

 

 Отговорник РИК: Никола Йорданов, тел: 0885155649

 

 

 

                    

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 13.11.2021 г.

V ЛЪЧ

Отговорник – Евелина Драганова

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  кв.Иван Вазов

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

        кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

СБАЛББ ”Панталей”

 

 

140

15.35 – 15.50

Кв. В. Коларов 2

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

СУРИЧЕ „Петър Берон“

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Клуб  на  железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте  Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

115,116,117,

52 / ПСИК/

 

16.55 – 17.30

 

Отговорник РИК: Александър Вергинов, тел: 0887526664

 

 

 

 

                                                       

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 13.11.2021 г.

V I ЛЪЧ

Отговорник – Ирина Шадова

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  Голямо Бучино

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л
Ъ
Ч

Г.Бучино

Читалището

035

14.40 – 14.45

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

15.05 – 15.20

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

15.30 – 16.05

Изток 2 ,  Изток 4 и  Изток 7

   XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

16.15 – 17.10

Изток 3 , Изток 5 и  Изток 6

  IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

17.20 – 18.00

 

 

 

Отговорник РИК: Станка Рударска, тел: 0886 211671                                                                         

10.11.2021

Онлайн обучение от РИК на СИК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 11.11.2021 Г. ОТ 15:00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК.

 

Линк за обучението:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM3MTNhNjYtNjJkYy00MGYwLWJjMzktYmZjOTAzODJhODE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2c%22Oid%22%3a%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

03.11.2021

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване.

Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 14 – гр. Перник

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 04.11.2021 г. (четвъртък)

Час: 18:30 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 04.11.2021 (четвъртък) в 18:30 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 

3.

Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 14 – гр. Перник

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 05.11.2021 г. (петък)

Час: 12:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

 Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 05.11.2021 (петък) в 12:00 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

01.11.2021

Съобщение

Относно:обучение от Сиела Норма за гласуване с машини.

Обучението ще се проведе онлайн по следния график:

1)За членове на РИК-на 03.11.2021 г. (сряда) от 17:00 ч.

2)За членове на СИК:

а)на 04.11.2021 г.(четвъртък)-от 18:30 ч.

б)на 05.11.2021 г.(петък)-от 12:00 ч.

31.10.2021

График за симулативно обучение на територията на област Перник

ДАТА:

ЧАСОВИ ПОЯС:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Отговорници

30.10.2021Г.

9:00 – 11:00

Гр. Батановци

Иво Михайлов, Александър Вергинов

31.10.2021

14:00-15:00

Кв. Бела вода

Никола Йорданов, Ал.Вергинов

01.11.2021г.

9:00 – 11:00

с. Драгичево-пред пощата

Мирела Николова, Кристиян Генадиев

01.11.2021г

12:00 – 14:00

с. Рударци-кметството

Мирела Николова, Кристиян Генадиев

01.11.2021г

14:00 – 15:00

 с. Кладница-кметството

Мирела Николова, Кристиян Генадиев

01.11.2021г

15:30 – 17:30

Кв. Църква-кметството

Мирела Николова, Кристиян Генадиев, Валентина Страхилова

01.11.2021

9:00-11:00

Кралев дол-читалището

Аделина Атанасова, Г.Никодимова

01.11.2021

12:00-14:00

Студена-кметството

Аделина Атанасова, Г.Никодимова

02.11.2021г

9:00 – 11:00

Богданов дол-библиотеката

Лъчезар Лазов, Росица Тодорова

02.11.2021г

12:00-14:00

Ярджиловци-кметството

Лъчезар Лазов, Росица Тодорова

02.11.2021г

10:00-12:00

 

15:00-17:00

Мещица-кметството

 

Мещица-Дневен център

Лъчезар Лазов, Росица Тодорова

 

Лъчезар Лазов, Росица Тодорова

04.11.2021г

9:00-11:00

Дивотино-читалището

Никола Йорданов, Ал.Вергинов

04.11.2021г

11:00 – 12:00

с. Люлин-Пенсионерски клуб

Никола Йорданов, Ал.Вергинов

04.11.2021г

14:00 – 15:00

Големо Бучино-Пенсионерски клуб

Никола Йорданов, Ал.Вергинов

04.11.2021г

13:00 – 15:00

Кв. Калкас-Пенсионерски клуб

Никола Йорданов, Ал.Вергинов

05.11.2021

10:00 – 14:00

Гр. Перник - Центъра

Иво Михайлов ,Ст.Рударска

05.11.2021

10:00 – 14:00

Кв.Изток-пред пощата

Кристиян Генадиев, Ал.Вергинов

05.11.2021

10:00 – 14:00

Кв.Мошино

Никола Йорданов, Ад.Атанасова

08.11.2021

10:00 – 14:00

Кв.Изток-пощата

Росица Тодорова, Ал.Вергинов

08.11.2021

10:00 – 14:00

Кв.Мошино-пощата

Детелина Здравкова, Лъчезар Лазов

08.11.2021

10:00 – 14:00

Перник-център

Петя Павлова, Румяна Петрова

Община Брезник:

ДАТА:

ЧАСОВИ ПОЯС:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

 

28.10.2021г.

9:00 – 12:00

Гр. Брезник

Мирела Николова, Кристиян Генадиев

28.10.2021г

13:00 – 14:00

С. Ноевци

Мирела Николова, Кристиян Генадиев

Община Радомир:

ДАТА:

ЧАСОВИ ПОЯС:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

 

30.11.2021г

9:00 – 15:00

Гр. Радомир

Кристиян Генадиев, Лазарина Искренова, Снежана Йорданова

07.11.2021

9.00 - 12.00

С. Извор

Снежана Йорданова, Светлана Петкова

07.11.2021

13.00 – 15.00

С. Дрен

Снежана Йорданова, Светлана Петкова

Община Земен:

ДАТА:

ЧАСОВИ ПОЯС:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

 

02.11.2021г.

10:00 – 12:30

Гр. Земен

Светлана Петкова

Община Трън:

ДАТА:

ЧАСОВИ ПОЯС:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

 

29.10.2021г.

10:00 – 13:00

Гр. Трън

Лъчезар Лазов, Аделина Стоянова

05.11.2021

10.00 – 13.00

Трън

Румяна Петрова, Иво Михайлов, Гинка Мирчева

30.10.2021

Съобщение

РИК – Перник напомня на избирателите, чиито постоянни и настоящи адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 17.00 часа на 30.10.2021 г включително.

 • искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис

или

 • чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД ГРАО на адрес https://regna.grao.bg/. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

30.10.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия – Перник, напомня че избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 30.10.2021 г включително, в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страниците на общинските администрации по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока (до 30 октомври 2021 г включително), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 08.11.2021 г включително и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

30.10.2021

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

На основание чл. 7 от Решение №617-ПВР/НС от 24.09.2021г. и протоколно решение от 29.10.2021г. на ЦИК РИК - Перник публикува образците на бюлетини в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Бюлетина за президент и вицепрезидент

Бюлетина за народни представители

 

 

27.09.2021

Подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите на 14 ноември 2021 г.

С решение № 6-НС от 27.09.2021, РИК - Перник обявяви срок за подаване на документи както следва:

За представяне на предложения за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021г. - до 12.10.2021 г.  включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден)- 17.00 ч.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, ЕГН и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

 • заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа);
 • пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 

Когато при проверка на представените документи, се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден  - от 9.00 часа до 17.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски“, № 1Б, ет. 13, стая 1304.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения