18.11.2016

Съобщение

РИК - ПЕРНИК ИНФОРМИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА ПЕРНИК, ЧЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ИМ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 23.11.2016 г. ОТ 9,00 ЧАСА В ОБЩИНА ПЕРНИК.

11.11.2016

Съобщение

СЪГЛАСНО ПИСМО НА ЦИК С ИЗХ.N: ПВР-15-317 /10.11.2016Г. РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ИЗБОРЕН РАЙОН 14 - ПЕРНИШКИ, ВИ ПРЕДОСТАВЯ ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 13 НОЕМВРИ 2016Г.

Образецът на бюлетината може да видите тук

04.11.2016

Съобщение

 

ОБЩ брой  СИК  на територията на РИК Перник 14 -264 бр.

БРОЙ ПСИК  - 5 бр.

разпределени по общини както следва :

2 бр.  на територията на Община Перник

1 бр. на територията на Община Брезник

1 бр. на територията на Община Радомир

1 бр. на територията на Община Трън

Брой СИК в лечебни заведения -3 бр.

разпределени по общини както следва:

3 бр. на територията на Община Перник

Брой СИК  в домове за социални услуги  - 4 бр.

разпределени както следва :

1 бр. на територията на Община Радомир

1 бр. на територията на Община Трън

1 бр. на територията на Община Ковачевци

1 бр. на територията на Община Брезник

Брой секции  открити в местата за лишаване от свобода- 1 бр.

разпределени както следва:

1 бр. на територията на Община Перник

02.11.2016

Съобщение

ОБЩИНА       БРЕЗНИК

 

                             ГРАФИК

                   За предаване на изборните книжа на СИК

                           на 05.11.и при балотаж-12.11.2016г.

№ на секцията -населено място

 

Място и адрес

на комисията

 

ОТГОВОРНИЦИ

 

 

Приблизителен

час на предаване в СИК

от ОА

от ОИК

140800001

 

Брезник

 

СОУ"В.Левски"

Ул.”Ангел Коцелянов” №9

 

Милва Огнянова

 

16.00

140800002

 

Брезник

 

П Г С С „Н.Вапцаров”

Ул.”Андрей Михайлов”№75

Милва Огнянова

 

16.20

140800003

 

Брезник

 

 

ДНА

Военен клуб

 

Милва Огнянова

 

16.40

140800004

 

Брезник

 

Читалище „Просвещение”

площад ”9-ти септември №1”

Милва Огнянова

 

17.10

140800018

Брезник

ПСИК

Читалище „Просвещение”-

Ритуална зала”

Милва Огнянова

 

17.20

140800007

Брезник

 

КЗХ „ІVсезона”-дом2 Ул.”Гоздовска” №1

 

Милва Огнянова

 

17.50

140800005

Брезник ЦНСТ

Сградата на бившата болница

Милва Огнянова

 

18.10

140800008

Красава

Сградата на кметството               с. Красава

Оля Малинова

 

16.45

140800009

Гърло

Сградата на кметството     с. Гърло

Бойко Атанасов

 

16.00

140800012

Садовик

 

Сградата на кметството с.Садовик

 

Бойко Атанасов

 

16.30

140800011

Брезнишки

Извор

Сградата на кметството

Бр. Извор

 

Бойко Атанасов

 

16.50

140800010

Ребро

Сградата на кметството       с. Ребро

Бойко Атанасов

 

17.00

140800014

Режанци

 

Сградата на кметството с.Режанци

 

Бойко Атанасов

 

17.30

140800 01 3

Конска

 

Сградата на кметството с.Конска

 

Бойко Атанасов

 

17.50

140800015

Бегуновци

 

Читалището с.Бегуновци

 

Елка Страхилова

 

16.10

140800020

Кошарево

 

Кметството с.Кошарево

Залата

Елка Страхилова

 

16.40

140800019

Долна

Секирна

 

Сградата на кмеството с.Д.Секирна

 

Елка Страхилова

 

17.00

140800017

Станьовци

 

Сградата на кметството с.Станъовци

 

Елка Страхилова

 

17.30

140800 01 6

Банище

 

Сградата на кметството с.Банище

 

Елка Страхилова

 

17.50

140800026

Слаковци

 

Читалище с.Слаковци

Бивша детска градина-1-ви етаж

Иванка Михайлова

 

16.00

140800025

Сопица

 

Кметството с.Сопица

 

Иванка Михайлова

 

16.25

140800024

Велковци

 

Читалището с.Велковци

 

Иванка Михайлова

 

16.50

140800023

Ноевци

 

Читалището

1-ви етаж

Бивша сладкарница

 

Иванка Михайлова

 

17.20

140800022

Непразненци

 

Сградата на кметството с.Непразненци

 

Иванка Михайлова

 

17.40

140800021

Гигинци

 

Читалище с.Гигинци

Голям салон

Иванка Михайлова

 

18.00

 

 

Тръгване за всички маршрути от Община Брезник: 16.00часа

 

02.11.2016

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА НА 05.11.2016г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

Боснек и Чуйпетлово

Кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище

045

14.10 – 14.15

ХVI ОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049, 136

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55

ОБЩИНА ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016 г.

I ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник– Виолета Алексова -0885212154,

отговорник от РИК- Явор Давидков - 0896575822

Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек и Чуйпетлово

 

 

Секретар :

/Р.Манова/

 

 

 

ОБЩИНА ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016 г.

II ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник – Екатерина Станимирова – 0884 949461

Отговорник от РИК - Надя Боянова - 0898597446

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

 

Читалището

 

130

 

13.55 – 14.00

 

Ярджиловци

Училището

Училището

131,132,

137 ПСИК

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци и Планиница

Кметството в Зидарци

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

МБАЛ ”Р. Ангелова”

Фоайе на детско отделение

139

16.20 – 16.25

Централна градска част

Читалище „Елин Пелин“

115

16.30 – 16.40

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

16.45 – 16.55

 

Секретар :

/Р.Манова/

ОБЩИНА ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016 г.

III ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник – Милка Николова – 0888 898975

Отговорник от РИК - Кристиан Даскалов - 0897813729

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

ПГЕМП ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СОУ

064,065

13.05 – 13.10

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

069,070,071

13.20 – 13.35

Кв. Рудничар

Клуб до читалището

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

062

063

13.45 – 14.00

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

112,113,114

14.15 – 14.30

           Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Ресторант ”Ханчето”

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Читалището

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

 

 

Секретар :

/Р.Манова/

 

 

 

ОБЩИНА ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016 г.

IV ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник – Даниела Ставриева – 0884 919425

Отговорник от РИК - Виолина Ванкова - 0895670428

Шофьора на ЛЪЧ IV идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за кв. Тева.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057

058,059,060,061

13.10 – 13.55

Железни заводи и           кв.В. Левски

Клуб Конен спорт „Давид”

072

14.20 – 14.25

Калкас

Пенсионерски клуб

073

14.35 – 14.45

Христо Ботев 1 и

кв. Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10 – 15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35 – 15.45

Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091

097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50 – 16.55

Профилакториум

Профилакториум

138

16.55 – 17.00

 

 

 

Секретар :

/Р.Манова/

 

 

                    

ОБЩИНА ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016 г.

V ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник – Евелина Драганова – 0884 919571

Отговорник от РИК - Донка Ваташка - 0878556530

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за кв.Иван Вазов

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

       кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

СБАЛББ ”Панталей”

СБАЛББ ”Панталей”

140

15.35 – 15.40

Кв. В. Коларов 2

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

ОМД – Балетна зала

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Клуб на   железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

116,117,

52 / ПСИК/

16.55 – 17.30

 

Секретар :

/Р.Манова/

 

 

 

 

 

 

                                                        

ОБЩИНА ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016 г.

V I ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник – Ирина Шадова – 0887 898917

Отговорник от РИК - Румяна Петрова - 0898278529

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за Бучино

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л Ъ Ч

Г.Бучино

Читалището

035

13.30 – 13.35

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

13.50. – 14.05

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

14.10 – 15.00

Изток 2 , Изток 4 и Изток 7

  XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

15.10 – 16.00

Изток 3 , Изток 5 и Изток 6

IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

16.05 – 17.00

 

 

 

Секретар :

/Р.Манова/                                                                                                    

01.11.2016

Съобщение

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА НА 05.11.2016г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН

. Определям работни групи за извозване ма изборни книжа и материали до избиратешште секции на 05.11.2016г(събота) по утвърдени маршрути с начало 14:30часа, както следва:

Лъч

Район

Служител ОА

Шофьор

Кола

 

Главановски -

Туроковци, Зелениград,

Главановци, Слишовци

Инж.Евгения Такова

Евгени Мудрев

Форд

РК4З42АТ

 

Вукански       Бусинци, Вукан, Лева река, Долна

Мелна

Милена Маринова

Георги

Кирилов

Нива

РК78З9ВА

 

Филиповски — Неделково, Филиповци, Велиново, Глоговица.

Христина Станкова

Левчо

Стратиев

Нива

РК698ЗАХ

 

Трънски          Ездимирци, Ломница, Е л

Ива Иванова

Тодор Исаев

Нива

РК2О65ВВ

Определям отговорници за секции №145100020 и №145100021 Десислава Димитрова и Калина Владимирова и шофьор Григор Йоцев с Крайслер РКЗ774АХ ( резерв Тачко Георгиев с Опел Вектра РК8855АМ) за предаване на изборни книжа и материали на 05.11.201б г от 17:00часа.

01.11.2016

Съобщение

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

Получаване на изборни материали- села -12.00ч.

 

І во направление – Радомир - Друган 025 - Старо село 026 - Владимир 027- Долна Диканя 022 - Горна Диканя 023 – Дрен 019,020,021

 

 

 

ІІ ро направление – Радомир - Червена могила 050 - Стефаново 033 - Долни Раковец 032 - Кондофрей 029 - Чуковец 028 - Гълъбник 024

 

 

 

ІІІ то направление – Радомир – Кошарите 043 - Бобораци 044 - Негованци 038 - Жедна- 031 – Касилаг 030 - Житуша 035 – Кленовик 036

 

 

 

ІV то направление – Радомир – Прибой 042 – Поцърненци 045 – Извор 037 - Дебели лаг 041 – Углярци 039 – Байкал 040

 

 

 

V то направление – Радомир – Борнарево 049 – Николаево 048 – Копаница 046 – Радибош 047

 

 

 

Получаване на изборни материали- градски секции-16.00ч.

 

І во направление - НУ „Любословие“002     НУ „Арх. Зиновий“ 001,003      

 

 

 

ІІ ро направление - ПГТ „Юрий Гагарин“  004,005,007

 

 

 

ІІІ то направление - ТПГ „Н. Й. Вапцаров“ 006,011,012,017

 

 

 

ІV то направление - ОУ „Хр. Смирненски“   008,009, 010,013,014,015, 016

 

 

 

V то направление – Върба 018     ДСХ-051

 

 

 

 

01.11.2016

Съобщение

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 Доставката се прави на два лъча с едно превозно средство, начален час на тръгване от Общинска администрация с. Ковачевци — 16.30 ч.

 

N2 на избирателна секция

Населено място/обхват

Местонахождение на СИК

Час на пристигане

142200001

с. Косача и

с. Слатино

Сградата на Кметско наместничество- село

Косача

16,45

142200002

с. Светля

Сградата на кметско наместничество- село

Светля

17, 15

142200003

с. Сирищник

Сградата на ОУ „Св.св.

Кирил и Методиий”, село Си ищник

17,00

142200004

с. Ковачевци

Сградата на Дом- паметник

”Георги Димитров”, село

Ковачевци

16,20

142200005

с. Ракиловци

Сградата на кметско наместничество- село

Ракиловци

18,00

142200006

с. Лобош

Сградата на ДГ”Радост”- с. Лобош

18,15

142200007

с. Калище

Сградата на ОУ

„Св.св.Кирил и Методий”село Калище

18,30

142200008

с. Егълница

Сградата на кметство - село Егълница

18,45

01.11.2016

Съобщение

ТРАНСПОРТНА СХЕМА  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ  НА 05.11.2016г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

За движение на МПС в община Земен на 05 ноември 2016 г.

Събота 05.11.2016 г.

В 14,00 часа приемане — предаване на изборни книжа и материали от РИК гр.Перник на СИК в община Земен и общинска администрация.Тръгване от Земен за СИК в 15:30 часа за селата за предаване на СИК бюлетини и изборни книжа и материали

1  - ВИ ЛЪЧ

 1. гр. Земен — I      секция
 2. гр. Земен —  2 -ра  секция
 3.  гр. Земен — III та секция
  1. с.Блатешница
  2. с.Жабляно
  3. с.Калотинци
  4. с.Дивля
  5. с. Горна ГлоговицаС водач на МПС Мерцедес 124 Рег.№ С 00-45 НТ — Радослав Иванов Белчев ; охрана
  6. Представител на Общинската администрация — Юлия Асенова

2- ри лъч

 1. с.Пещера
 2. с.Враня стена
 3. З. с.Долна Врабча
 1. с.Горна Врабча
 2. с.Мурено
 3. с.Елов дол
 4. с.Габров дол
 5. с. Беренде 
01.11.2016

Съобщение

РИК - ПЕРНИК УВЕДОМЯВА, че  обучението на членовете на секционните избирателни комисии, в които ще се произведе машинното гласуване на територията на изборен район 14 –Пернишки ще се състои на 03 ноември 2016г. от 17.30 ч. в гр. Перник, зала Панорама , адрес гр. Перник пл. св. Иван Рилски № 1.

28.10.2016

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук (https://www.cik.bg/bg/edu/sik2016video ).

27.10.2016

Съобщение

Секционни избирателни комисии, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването, по общини, както следва:

ЗА ОБЩИНА ПЕРНИК:

СИК 143200002, С АДРЕС: ГР. ПЕРНИК, КВ. ИЗТОК, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО " АРХ. Й. МИЛАНОВ", УЛ. "МЛ.СТОЯНОВ", № 1;

СИК № 143200019, ГР. ПЕРНИК, КВ. ИЗТОК, 13-то ОУ, УЛ. "РИГА", № 1 /СГРАДАТА НА БИВШЕ 4-ТО СОУ/;

СИК № 143200040, ГР. ПЕРНИК, КВ. ЦЪРКВА, ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА", УЛ. "Д.БЛАГОЕВ";

СИК № 143200116, ГР.ПЕРНИК, ОУ "СВ.ИВАН РИЛСКИ", КВ. "МОНТЕ КАРЛО", № 1.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА 076 684 250; 076 601 973; 0888 898 975

 

ЗА ОБЩИНА РАДОМИР:

СИК № 143600016, ГР. РАДОМИР, ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

 ДО 11,00 ЧАСА НА 06.11.2016Г. /ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ/, ГРАЖДАНИТЕ ДА НАПРАВЯТ ЗАЯВКА ЗА ПОМОЩ НА ТЕЛЕФОН 0877 091 007

 

ЗА ОБЩИНА БРЕЗНИК:

СИК № 140800004, ГР. БРЕЗНИК, ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕЩЕНИЕ 1870", ФОАЙЕ

ЗАЯВКИ ЗА ИЗВОЗВАНЕ С ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ НА ХОРА СЪС ЗАТРУДНЕНО ПРИДВИЖВАНЕ, ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 10.10.2016Г. ДО 05.11.2016Г. НА ТЕЛ. 07751-2014, НА ИМЕЙЛА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ...... И НА ГИШЕ № 2 - В СГРАДАТА НА УЛ. "ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА", № 16, А ЗА СЕЛАТА - В КМЕТСТВАТА

ИЗВОЗВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СЪС ЗАТРУДНЕНО ПРИДВИЖВАНЕ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ 9,00 ДО 14,00 - ЗА ГР. БРЕЗНИК, А ЗА СЕЛАТА - СЪГЛАСНО ОБЩА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ПО РАЙОНИ, СЪГЛАСУВАНА С КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ И ОБЯВЕНА НА НАСЕЛЕНИЕТО.

ДРУГА ВЪЗМОЖНОСТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ОБЩА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, КЪДЕТО ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТ СЪСТАВНИТЕ СЕЛА НА КМЕТСТВАТА СЕ ИЗВОЗВАТ ДО МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ /СИК/, В Т.Ч. Е СЛАБО ПОДВИЖНИТЕ И СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ ВЪЗРАСТНИ ХОРА.

 

ЗА ОБЩИНА ТРЪН:

СИК № 145100002, ГР. ТРЪН, СГРАДАТА НА СУ "ГЕО МИЛЕВ", ПЪРВИ ЕТАЖ

ОБЩИНА ТРЪН ПРЕДВИЖДА И АВТОМОБИЛ, С КОЙТО ДА БЪДАТ ИЗВОЗВАНИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН, СЛЕД ЗАЯВКА НА ТЕЛ. 0886 266 056; 0888 244 994

 

ЗА ОБЩИНА ЗЕМЕН:

СИК № 141900001, ГР. ЗЕМЕН, ЧИТАЛИЩЕТО

ЗА КОНТАКТИ : ТЕЛ. 07741 24 94; ФАКС 07741 24 62

 

ЗА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ:

СИК № 142200004, С. КОВАЧЕВЦИ, В СГРАДАТА НА "КУРТУРЕН ДОМ"

ЗАЯВКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С ПРОБЛЕМИ В ОПОРНО - ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ ЗРЕНИЕТО, МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН - 06.11.2016Г. ОТ 10,00 ЧАСА ДО 14,00 ЧАСА НА ТЕЛ. 0884 705 039

 

 

 

 

26.10.2016

Съобщение

СЪГЛАСНО ПИСМО НА ЦИК С ИЗХ.N: ПВР-15-172 /26.10.2016Г. РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ИЗБОРЕН РАЙОН 14 - ПЕРНИШКИ, ВИ ПРЕДОСТАВЯ ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 06 НОЕМВРИ 2016Г.

Образецът на бюлетината може да видите тук

20.10.2016

Съобщение

ВАЖННО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, КАКТО И НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ!!!

 

Съгласно Решение на ЦИК № 3795-ПВР/НР от 18.10.2016г. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 23-ПВР/НР от изборните книжа) се подават до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, като към тях се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя/гласоподавателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК, въз основа на представените медицински документи.

Избирател, който има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК) може да бъде вписан в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 22 октомври 2016 г. първо е подал заявление за включване в списък за гласуване по настоящият му адрес – Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа, и в същия срок подаде и заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 23-ПВР/НР от изборните книжа) и ако преди това е бил включен в списъка по настоящия си адрес.

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес, в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес, за изборите и за националния референдум.

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.

17.10.2016

Съобщение

Кой има право да гласува на националния референдум на 6 ноември 2016 г.?

Право да гласуват на националния референдум на 6 ноември 2016 г. имат всички български граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • имат постоянен адрес на територията на страната към 8 август 2016 г.За гласуване се допускат гласоподавателите, които:
 • I. са били включени в списъците за гласуване на референдума до деня на референдума или в деня на иреферендума са дописани в съответните списъци за гласуване от председателя на секционната избирателна комисия по постоянен адрес, при условие, че:
 • Кои гласоподаватели се допускат да гласуват в деня на референдума?
 • имат право да гласуват;
 • не фигурират в списъка на заличените лица (ако фигурират в списъка на заличените лица, то те трябва да представят - удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс (Приложение № 17-ПВР/НР от изборните книжа), че основанието за вписването им в списъка е отпаднало или не е налице);
 • ако в деня на референдума се явят в секцията за гласуване по постоянен адрес, независимо от факта, че имат издадено удостоверение за гласуване на друго място или са вписани в списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната;
 • II. представят пред СИК валиден документ за самоличност:
 • българските граждани е необходимо да представят валидна лична карта или личен (зелен) паспорт (за гражданите, родени до 31.12.1931 г.), ако не им е издадена лична карта;
 • гласоподавателите, гласуващи извън страната, е необходимо да представят паспорт, лична или военна карта; в случай че документите за самоличност са с изтекъл срок, трябва да се представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подадено заявление за издаването на нови

Може ли да се гласува на националния референдум на 6 ноември 2016 г. в избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на гласоподавателя?

В избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на гласоподавателя, може да се гласува при следните условия:

 1. лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването като попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа);
 2. с удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите (Приложение № 19-ПВР/НР от изборните книжа);
 3. при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електронен път или писмено - Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа) до общинската администрация по настоящ адрес;
 4. ученици или студенти, редовно обучение (виж въпрос 12);
 5. лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден (виж въпрос 13).

Подаването на заявление за гласуване на друго място и издаването на удостоверение за гласуване на друго място трябва да бъде до 22 октомври 2016 г.

След вписването на гласоподавател в списъка за гласуване по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

За вписване по настоящ адрес гласоподавателят може да подаде не по-късно от 22 октомври 2016 г. заявление до кмета на общината/района/кметството по настоящия си адрес.

Може ли ученици и студенти, навършили 18 години, да гласуват на националния референдум на 6 ноември 2016 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици и студенти - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят :

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
 • декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа).
 • Могат ли членовете на секционните избирателни комисии и ангажираните с охраната на секцията лица в изборния ден/деня на референдума да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите и националния референдум на 6 ноември 2016 г.?
 • Лицата, заети в произвеждане на изборите и националния референдум на 6 ноември 2016 г. като членове на секционна избирателна комисия или охрана на секцията, могат да гласуват в съответната секция, като попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НРот изборните книжа).

Какви са вашите права в деня на националния референдум?

Гласуването се извършва в избирателната секцията по постоянния адрес на гласоподавателя.

 • Ако не сте вписан в избирателния списък за гласуване, но имате право да гласувате, можете да поискате да бъдете вписан в допълнителната страница на списъка;
 • Да оспорвате отказа на СИК да Ви допише в избирателния списък в деня на референдума, ако имате право да гласувате. Отказът на СИК е писмен. Длъжни са да ви го връчат и можете да го оспорвате пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно;
 • При установяване в деня на референдума, че сте вписан в списъка на заличените лица, имате право да гласувате, ако:
  • представите удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването Ви в списъка;
  • се явите в избирателната секция по постоянен адрес, когато е издадено удостоверение за гласуване на друго място или сте вписан в списъците на лицата заявили, че ще гласуват извън страната;
 • да искате от член на СИК точното вписване на данните от документа Ви за самоличност в списъка за гласуване на референдума.Гласуването с посочен от гласоподавателя придружител се допуска, когато гласоподавателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 • Не може да бъде придружител:
 • Допускането на гласоподавател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Гласоподавателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта.
 • Кога се допуска гласуване с придружител на гласоподаватели с трайни увреждания на националния референдум на 6 ноември 2016 г.?
 • член на СИК;
 • представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • наблюдател;
 • лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.Кои лица присъстват при отварянето на кутиите за гласуване и установяването на резултатите от гласуването в секцията?
 • При отварянето на кутиите за гласуване и установяването на резултатите от гласуването в избирателната секция могат да присъстват:
 • Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секционната избирателна комисия се произнася с решение.
 • по един представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция, която се легитимира с удостоверение;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.

Как мога да упражня правото си на глас в изборния ден, когато съм в болнично заведение?

 • Ако сте в болница, то ръководителят на лечебното заведение не по-късно от 48 часа преди изборния ден, следва да уведоми органа по чл. 23, ал. 1 (т.е. общинската администрация по съответното населено място, в което се води регистър на населението за вписаните в списъка лица), за да бъдете заличен от избирателния списък по постоянния Ви адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии. В случай, че бъдете приет в лечебното заведение след изтичането на срока от 48 часа преди изборния ден, то следва да бъдете дописан в избирателния списък от секционната избирателна комисия, която се образува в същото лечебно заведение при наличие на не по-малко от 10 избиратели, след представяне на документ за самоличност и след попълване на декларация по образец, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място

 

17.10.2016

Съобщение

Как се гласува, когато срокът на документа за самоличност е изтекъл?

Когато личната карта е с изтекъл срок на валидност, повредена, унищожена, изгубена, открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване при представяне на удостоверение от органите на МВР за издаване на лични документи.

  

Кои избиратели се допускат да гласуват в изборния ден?

За гласуване се допускат избирателите, които:

 1. са били включени в избирателните списъци до изборния ден или в деня на изборите са дописани в съответните избирателни списъци от председателя на секционната избирателна комисия по постоянен адрес, при условие, че:
 • имат право да гласуват;
 • не фигурират в списъка на заличените лица (ако фигурират в списъка на заличените лица, то те трябва да представят - удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс (Приложение № 17-ПВР/НР от изборните книжа), че основанието за вписването им в списъка е отпаднало или не е налице);
 • ако в изборния ден се явят в избирателната секция по постоянен адрес, независимо от факта, че имат издадено удостоверение за гласуване на друго място или са вписани в списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната;
 • II. представят пред СИК валиден документ за самоличност:
 • българските граждани е необходимо да представят валидна лична карта или личен (зелен) паспорт (за гражданите, родени до 31.12.1931г.), ако не им е издадена лична карта
 • Може ли да се гласува в избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя?
 • В избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя, може да се гласува при следните условия:
 •  
 1. лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването като попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа);
 2. с удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите (Приложение № 19-ПВР/НР от изборните книжа);
 3. при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електронен път или писмено - Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа) до общинската администрация по настоящия му адрес;
 4. ученици или студенти, редовно обучение (виж въпрос 16);
 5. лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден (виж въпрос 17).След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място. Ученици и студенти - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят

Може ли ученици и студенти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

 1. За вписване по настоящ адрес избирателят може да подаде не по-късно от 22 октомври 2016 г. заявление до кмета на общината/района/кметството по настоящия си адрес.
 2. Подаването на заявление за гласуване на друго място и издаването на удостоверение за гласуване на друго място трябва да бъде до 22 октомври 2016 г.
 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
 • декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 16-ПВР/НР) от изборните книжа.Могат ли членовете на секционните избирателни комисии и ангажираните с охраната на секцията лица в изборния ден да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.? Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секционната избирателна комисия се произнася с решение.Не може да бъде придружител:
 • Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 • Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
 •  
 • Лицата, заети в произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. като членове на секционна избирателна комисия или охрана на същата, могат да гласуват в съответната секция, като попълнят декларация
 •  
 • член на СИК;
 • представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • застъпник;
 • наблюдател;
 • лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.Как да проверя в кой избирателен списък е името ми и къде мога да гласувам?
 • Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
 •  
 • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
 • Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефонКакви са вашите права в изборния ден?
 • Гласуването се извършва в секцията по постоянния адрес на избирателя
 • Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
 • Ако не сте вписан в избирателния списък за гласуване, но имате право да гласувате, можете да поискате да бъдете вписан в допълнителната страница на списъка;
 • Да оспорвате отказа на СИК да Ви допише в избирателния списък в изборния ден, ако имате право да гласувате. Отказът на СИК е писмен. Длъжни са да ви го връчат и можете да го оспорвате пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно;
 • При установяване в изборния ден, че сте вписан в списъка на заличените лица, имате право да гласувате, ако:
  • представите удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването Ви в списъка;
  • се явите в избирателната секция по постоянен адрес, когато е издадено удостоверение за гласуване на друго място или сте вписан в списъците на лицата заявили, че ще гласуват извън страната;
 • да искате от член на СИК точното вписване на данните от документа Ви за самоличност в избирателния списък.Кои лица присъстват при отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията?
 • При отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията могат да присъстват:
 • В случай че сгрешите бюлетината, следва да проследите дали сгрешената бюлетина се унищожава, без да се разгъва, с надпис „СГРЕШЕНА"; сгрешената бюлетина се подпечатва с печата на СИК и се подписва от председателя, секретаря и друг член на СИК. Сгрешените бюлетини се описват в протокол на комисията.
 • кандидати за президент и/или вицепрезидент;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция, която се легитимира с удостоверение;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване
 •  
13.10.2016

Съобщение

Обученията на членовете на секционните избирателни комисии на територията на РИК – 14 Перник ще се проведат при следния график:

 

ОБЩИНА ЗЕМЕН

на 26.10.2016 г. / сряда/ от 10,30ч. в Читалището в гр. Земен

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

на 26.10.2016г. /сряда/ от 13.30 ч. в сградата на Община Ковачевци

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК

на 28.10.2016г. /петък/ от 10.00 ч. в Читалище „Просвещение 1870„ в гр. Брезник

 

ОБЩИНА ТРЪН

на 28.10.2016г. /петък/ от 10.30 ч. в Народно Читалище „Гюрга Пинджурова„, Камерна зала в гр. Трън

 

ОБЩИНА ПЕРНИК

на 27.10.2016г./четвъртък/ от 17.30 ч. в зала „ Панорама” в гр. Перник

на 28.10.2016г. /петък/   от 17.30 ч. в зала „ Панорама” в гр. Перник

на 29.10.2016г. /събота/ от 10.30 ч. зала „ Панорама” в гр. Перник

 

ОБЩИНА РАДОМИР

на 29.10.2016г. /събота / от 10.00 ч. в Младежки дом в гр. Радомир

на 29.10.2016г. /събота/ от 14.00 ч. в Младежки дом в гр. Радомир

12.10.2016

Съобщение

РИК Перник уведомява общинските админстрации на община Радомир, община Брезник, община Трън, община Земен, община Ковачевци, че съгласно Решение №3563 - ПВР/НР от 21.09.2016г. на ЦИК, следва в срок до 27.10.2016г. да уведомят РИК за предприетите мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, да се придвижат и гласуват в изборния ден.

Информацията следва да съдържа:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

12.10.2016

Съобщение

Съглсно чл. 97, ал. 4 от Изборния кодекс, изплащането на възнаграждение за работата на членове на секционни избирателни комисии, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

12.10.2016

Съобщение

Относно: Документи необходими на учениците и студентите - редовно обучение, желаещи да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес

В изборния ден на 6 ноември учениците и студентите - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, ако са навършили пълнолетие или навършват такова в деня на изборите и след като представят :

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
 • декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 16-ПВР/НР) от изборните книжа. Бланка на декларацията може да се получи от съответната СИК и се попълва на място, в секционната избирателна комисия, в изборния ден.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 431-ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: жалба подадена от Даниел Евлогиев – наблюдател - упълномощен представител на Институт за социална интеграция

 • № 430-ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: жалба подадена от Даниел Евлогиев – наблюдател - упълномощен представител на Институт за социална интеграция

 • № 429-ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: жалба подадена от Даниел Евлогиев – наблюдател - упълномощен представител на Институт за социална интеграция

всички решения