Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
Перник, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Трън, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“.

Постъпило е предложение от  Ивона Антониева - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящ № 104/20.09.22 г. за замяна на член  на СИК на територията на община Трън, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА Снежана Исталянова Жаблянова от длъжността секретар на СИК 145100012. АНУЛИРА издаденото й удостоверение.  

НАЗНАЧАВА Магдалена Богданова Станкова на длъжност секретар в СИК 145100012

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член  на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения