Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС
Перник, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Ивона Антониева - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящ № 104/20.09.22 г. за замяна на член  на СИК на територията на община Перник, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 32 (тридесет и две) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, област Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 17 (седемнадесет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Перник, област Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

 

Три имена

143200007

Моника Янкова Георгиева

секретар

Сузана Мартинова Бозаджийска

143200014

Калин Свиленов Димитров

Зам.председател

 

143200016

Василка Георгиева Ганчева

председател

 

143200030

Магдалена Богданова Станкова

секретар

 

143200037

Илияна Валериева Мирчева

секретар

 

143200038

Десислава Горгиева Стоилова

председател

Елена Стойчева Стоилкова

143200039

Илияна Манолова Илиева

 

председател

 

143200045

Венелин Маринов Веселинов

секретар

 

143200048

Катя Димитрова Иванова

секретар

 

143200062

Габриела Росенова Топалова

член

Георги Димчов Георгиев

143200067

Моника Янкова Георгиева

секретар

 

143200071

Ясен Яворов Михов

секретар

 

143200073

Емил Яворов Михов

председател

 

143200078

Лъчезар Петров Минчев

секретар

 

143200082

Гергана Иванова Личкова

член

 

143200093

Калин Свиленов Димитров

секретар

Валерия Валериева Стоянова

143200096

Розелина Александрова  Зашева

член

Илияна Валериева Мирчева

143200097

Сузана Мартинова Бозаджийска

серетар

Виолета Руменова Тошева

143200102

Яна Валентинова Дрехарска

член

Миглена Методиева Георгиева

143200115

Донка Велинова Ваклиева

член

Евелина Манолова Славейкова

 

143200116

 

 

Евелина Манолова Славейкова

 

секретар

 

 

Донка Велинова Ваклиева

 

143200117

             

Елизабета Славова Славейкова

 

член

 

 

 

143200118

 

Мартин Пламенов Стоянов

 

председател

 

 

 

143200122

 

Петър Димитров Петров

 

зам.председател

 

Богдана Дешкова Огнянова

 

143200125

 

Александър Валентинов Дрехарски

председател

 

Петя Евгениева Петрова

 

143200126

 

 

 

член

 

Емилия Николова Гервазиева

 

143200131

Елизабета Димитрова Асенова

секретар

Моника Янкова Георгиева

143200133

Никола Калинов Станков

председател

Емил Яворов Михов

143200134

Снежана Филипова Димитрова

зам.председател

Ясен Яворов Михов

 

143200136

 

Иван Валериев Павлов

 

секретар

 

Калин Свиленов Димитров

143200136

 

член

 

Габриела Росенова Топалова

143200101

Йоанна Георгиева Стоева-Георгиева

секретар

 

         

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения