Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 76-НС
Перник, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Възраждане“

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков - упълномощен представител на  ПП “Възраждане“, с входящ № 75/16.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 10 (десет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 10  (десет)  длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

143200035

Теодора Филипова Иванова

секретар

Благой Асенов Базунчев

143200052

Ивелина Ицкова Крумова

член

Георги Димитров Георгиев

143200069

Илиян Иванов Начов

член

Веселина Владова Крумова

143200072

Александър Пенев Милчев

член

Румен Божичков Иванов

143200085

Вяра Иванова Груева

член

Силвия Стоилова Трендафилова

143200091

Имена Богданова

член

Стефания Александрова Александрова

143200094

Иван Петров Иванов

член

Кристиана Кирилова Сотирова

143200095

Антоанета Стоилова Карадачка

член

Даниела Михайлова Иванова

143200114

Александра Любомирова Колева

член

Борис Маринов Пуленов

143200127

Петър Емилов Петров

секретар

Лиляна Статкова Стоянова

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 19:42 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения