Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Перник, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

Постъпило е предложение от  Петя Димитрова  - упълномощен представител на ПП “Има такъв народ“, с входящ № 74/15.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 4 (четири) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Радомир, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените   удостоверения  на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 4 (четири) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Радомир, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък. 

 

 

ОСВОБОЖДАВА

 

НАЗНАЧАВА

143600030

Касилаг

Емилия Славчева Иванова

член

Елка Станкова Андонова

143600038

Негованци

Вера Иванова Христова

член

Диана Божидарова Асенова

143200042

Прибой

Диана Божидарова Асенова

член

Вера Иванова Христова

143200047

Радибош

Илия Борисов Шупов

член

Мария Тодорова Георгиева

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 19:37 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения