Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Перник, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир , област Перник от квотата на КП “БСП за България“

Постъпило е предложение от  Делка Андонова -упълномощен представител на  КП “БСП за България“, с входящ № 77/15.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 4 (четири) длъжностни лица от съставите на СИК  в община Радомир, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените  удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 5  (пет)  длъжностни лица в съставите на  СИК  в община Радомир, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложение - списък.

 

Приложение:

 

 

ОСВОБОЖДАВА

 

НАЗНАЧАВА

34

Радомир

Станислава Каменова Василева

член

Даниела Стаменова Александрова

46

Копаница

Гергана Георгиева Иванова

член

Нора Тихомирова Александрова

42

Прибой

Станка Владимирова Косева

член

Валентина Алексиева Сергиева

23

Горна Диканя

Детелина Здравкова Давидкова

председател

Данка Василева Стоянова

5

Радомир

 

 

Милодорка Димитрова Райчева

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 19:36 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения