Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Перник, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Земен, област Перник от квотата на ПП “Възраждане“

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков - упълномощен представител на  ПП “Възраждане“, с входящ № 73/14.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 14 (четиринадесетдесет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Земен, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 14  (четиринадесетдесет)  длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Земен, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

 

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

 

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

141900001

Никомил Никомилов Михайлов

член

Таня Тимчова Митова

141900002

Габриела Янкова Георгиева

член

Никомил Никомилов Михайлов

141900003

Константин Димитров Денков

член

Георги Владимиров Сергиев

141900004

Ирена Стоянова Найденова

член

Кирил Павлов Иванов

141900005

Ангел Павлов Николов

член

Мариана Костадинова Кирилова

141900006

Красимир Стефанов Методиев

член

Вилиян Росенов Георгиев

141900007

Васко Леденчов  Карамфилов

член

Снежка Емилова Кушева

141900008

Даниел Руменов Наков

член

Йордан Цветанов Йовчев

141900009

Маряна Николайчева Иванова

член

Красимир Цветанов Илиев

141900010

Иво Пламенов Иванов

секретар

Венцислав Милорадов Иванов

141900011

Зоя Андреева Йорданова

член

Орлин Асенов Боричков

141900012

Веселина Владова Крумова

член

Йордан Ралицов Стоев

141900013

Светлана Крумова Василева

председател

Валентин Илчов Георгиев

141900014

Мария Иванова Любомирова

член

Габриела Янкова Георгиева

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 19:35 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения