Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Перник, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

Постъпило е предложение от  Петя Димитрова  -упълномощен представител на  на ПП “Има такъв народ“, с входящ № 70/13.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 9 (девет) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените   удостоверения  на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 9 (девет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък. 

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

143200125

Василка Асенова Мицова

заместник-председател

Кирил Иванов Григоров

143200133

Борислав Бориславов Павлов

член

Румяна Руменова Стефанова

143200135

Симеон Чавдаров Петков

член

Елеонора Йорданова Величкова

143200021

Володя Маринов Морарски

член

Мариела Спасова Велинова

143200025

Мариела Спасова Велинова

секретар

Анелия Богданова Никифорова

143200038

Анелия Славчева Динева

член

Кристина Кирилова Николова

143200110

Десислава Емилова Данчова

заместник-председател

Денис Даниславов Йорданов

143200009

Вергиния Ангелова Методиева

член

Димитър Николов Димитров

143200058

Мирослав Юлианов Кирилов

член

Пламена Бориславова Владимирова

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 19:30 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения