Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Перник, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Брезник, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

Постъпило е предложение от  Петя Димитрова  -упълномощен представител на  на ПП “Има такъв народ“, с входящ № 70/13.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 2 (две) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Брезник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 2  (две)  длъжностни  лица в съставите на СИК на територията на община Брезник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

 

Неразделна част от това решение е Приложение - списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

140800007

Борислава Илчова  Боянова

член

Кристияна Магдаленова Даскалова-Василева

140800014

Илчо Борисов Боянов

член

Борислава Илчова Боянова

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 19:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения