Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
Перник, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Трън, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

Постъпило е предложение от  Петя Димитрова - упълномощен представител на  ПП “Има такъв народ“, с входящ № 70/13.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 7  (седем) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Трън, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените   удостоверения  на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 7 седем (седем )  длъжностни  лица в съставите на СИК  на територията на община Трън, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

 

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

145100003

Валентина Иванова Цветанова

член

Малинка Росенова Асенова

145100001

Полина Ангелова Славоева

член

Крум Асенов Крумов

145100004

Анжело Димитров Лазаров

член

Руменчо Ованчев Исаев

145100005

Николай Борисов Крумов

член

Георги Крумов Георгиев

145100006

Едуард Емилов Димитров

член

Маргарита Георгиева Стоянова

145100015

Росен Димитров Миронов

член

Вержиния Верчова Димова

145100019

Марин Рангелов Маринов

секретар

Тодор Зарков Трендафилов

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 19:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения