Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Перник, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Перник, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № 68/13.09.2022 г. от  Димитрина Малинова - упълномощен представител на КП ГЕРБ - СДС за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, РИК-Перник

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Валерия Михайлова Такева като председател на СИК 143200089 и анулира издаденото й удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА Гергана Лозанова Николова като председател на СИК 143200089 и издава удостоверение на новоназначения член на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 19:26 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения