Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 37-НС
Перник, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатска листа за народни представители на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г

Постъпило е предложение от Атанас Атанасов и Христо Иванов, представител на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение на ЦИК № 1263-НС от 12.08.2022г., за регистрация на кандидатска листа  за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. Предложени са 8 /осем/ кандидати за народни представители.

Предложението е заведено под № 12 от 28.08.2022 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители. Към предложението са приложени 8 броя заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа), пълномощно;

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8, във вр. с чл. 255, ал.1 и 258, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, РИК - Перник

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА КАНДИДАТСКА ЛИСТА за народни представители, предложена от коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., както следва :

 1. Бисер Иванов Механджийски, с ЕГН …………………………
 2. Владимир Николаев Русев, с ЕГН………………………
 3. Венцислав Иванов Евгениев, с ЕГН……………………………………
 4. Емил Георгиев Крумов, с ЕГН……………………………
 5. Калин Пламенов Соколов, с ЕГН:…………………………………………
 6. Асен Филипов Асенов, с ЕГН……………………………..
 7. Александър Емилов Колев, с ЕГН…………………………….
 8. Юлиан Павлов Цветков, с ЕГН………………………………….

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатска листa на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.08.2022 в 17:34 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения