Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 36-НС
Перник, 29.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на член на РИК –Перник ,който има право да прави изявления и дава информация от името на Районна избирателна комисия 14 – Перник

На основание 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Четиринадесети район Пернишки

 

 

РЕШИ

Право да дава информация и прави  изявления от името на Районна избирателна комисия- Перник, при отсъствие на Игнат Стойчев Стойчев – председател на РИК Перник,  има Никола  Василев  Йорданов  

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

 

 

Зам. председател: Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.08.2022 в 20:24 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения