Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 31-НС
Перник, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатска листа за народни представители на коалиция Продължаваме промяната за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 1. Постъпило е предложение от Кирил Стоев, упълномощен представител на коалиция Продължаваме промяната, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение на ЦИК № 1301-НС от 17.08.2022г., за регистрация на кандидатска листа  за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. Предложени са 8 /осем/ кандидати за народни представители.

  Предложението е заведено под № 19 от 28.08.2022 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители. Към предложението са приложени 8 броя заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа), пълномощно;

  Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8, във вр. с чл. 255, ал.1 и 258, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, РИК - Перник

  Р Е Ш И:

  РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА КАНДИДАТСКА ЛИСТА за народни представители, предложена от коалиция Продължаваме промяната за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., както следва :

  1. Бойко Илиев Рашков, с ЕГН …………………………
  2. Юлия Борисова Иванова-Никова, с ЕГН………………………
  3. Кирил Георгиев Стоев, с ЕГН……………………………………
  4. Яна Ивайлова Трайкова , с ЕГН……………………………
  5. Галин Валентинов Вутов, с ЕГН:…………………………………………
  6. Росен Евгениев Иванов, с ЕГН……………………………..
  7. Калоян Любомиров Велинов, с ЕГН…………………………….
  8. Венелин Петров Радев, с ЕГН………………………………….

  ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатска листa на коалиция Продължаваме промяната.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

   

 

Зам. председател: Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:38 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения