Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 25-НС
Перник, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатска листа за народни представители на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от Тошко Йорданов, чрез Петя Димитрова, упълномощени представители на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,  регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение на ЦИК № 1277-НС от 16.08.2022г., за регистрация на кандидатска листа  за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. Предложени са 5 /ПЕТИМА/ кандидати за народни представители.

 

Предложението е заведено под № 13 от 28.08.2022 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители. Към предложението са приложени 5 броя заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа) и 2 бр. пълномощни.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8, във вр. с чл. 255, ал.1 и 258, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, РИК - Перник

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА КАНДИДАТСКА ЛИСТА за народни представители, предложена от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., както следва :

 1. Петя Божидарова Димитрова , с ЕГН …………………………
 2. Петър Бонев Костадинов, с ЕГН………………………
 3. Младен Кирилов Младенов с ЕГН……..
 4. Мартина Емануилова Дикси с ЕГН……………..
 5. Денислава Кирилова Методиева с ЕГН…………………..

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:30 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения