Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
Перник, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатска листа за народни представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г

Постъпило е предложение от Росен Миленов, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“,  регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение на ЦИК № 1289-НС от 16.08.2022г., за регистрация на кандидатска листа  за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. Предложени са 3 /ТРИМА/ кандидати за народни представители.

Предложението е заведено под № 11 от 27.08.2022 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители. Към предложението са приложени 3 броя заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа) и пълномощно;

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8, във вр. с чл. 255, ал.1 и 258, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, РИК - Перник

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА КАНДИДАТСКА ЛИСТА за народни представители, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“  за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., както следва :

 1. Бойко Георгиев Никифоров  , с ЕГН …………………………
 2. Славка Богданова Цакова, с ЕГН………………………
 3. Николай Емануилов Божинов с ЕГН……..

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатска листa на ПП ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:28 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения