Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 215-НС
Перник, 02.10.2022

ОТНОСНО: Постъпил сигнал с вх. № 2 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 273/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ

№ 215-НС

Перник, 02.10.2022

ОТНОСНО: Постъпил сигнал с вх. № 2 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 273/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

     Постъпил е   сигнал  по електронната поща в РИК – Перник  с вх. 273/02.10.2022 в 13:31 ч. от Коалиция «Продължаваме Промяната», регистрирана в Централната Избирателна Комисия с Решение № 1301-НС от 17 август 2022 г., представлявана председателя Асен Васков Василев чрез пълномощника Юлия Борисова Иванова-Никова. В сигнала  са изложени твърдения, че  „ На 01.10.2022 г., в с. Стефаново, община Радомир, област Перник бяха забелязани агитационни плакати на ПП “ГЕРБ” разлепени по прозорците на кметството.с“.

С оглед на постъпилия сигнал, Силвия Петрова – член на РИК Перник и Светлана Петкова – член на РИК Перник са провели разговор по телефона с Илияна Илиева – Председател и с Татяна Ценкова- заместник председател на СИК 143600033, намиращо се в село Стефаново – Читалище. Същите заявиха, че разстоянието от читалището до кметството е повече от 50 метра, т.е изискванията по чл. 184, ал. 1 от ИК  са спазени.

Въпреки гореизложеното, членовете на РИК указаха на членовете на СИК, Татяна Ценкова- заместник председател на СИК 143600033 да направи проверка на място и в случай, че установи наличието на агитационни материали, със  съдействието на кмета незабавно да ги отстрани. След извършена проверка, Татяна Ценкова- заместник председател на СИК 143600033 поясни, че има наличие на знамена и – Българското и Европейското и знаме на ПП Герб, както и че липсват агитационни материали.

         С оглед на изложеното и  на  основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 1322-НС/23.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия Перник

           

 РЕШИ:

             Не установява твърдяното в сигнала нарушение.

            Счита сигнала за неоснователен.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Соколова

 

Секретар:

Галина Никодимова:

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 02.10.2022 в 16:57 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения