Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 212-НС
Перник, 02.10.2022

ОТНОСНО: Преустановяване на гласуване със СУМГ в СИК 143200114

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ

№ 212-НС

Перник, 02.10.2022

 

ОТНОСНО: Преустановяване на гласуване със СУМГ в СИК 143200114

На  02.10.2022г. в 8.30 ч. е съставен протокол за СУМГ с идетификационен номер СНСАЕ1А00012768 не е стартирала и  са налице  наличие на предпоставките по чл.269 ИК.

             В СИК  143200114 гласуването се осъществява с един брой СУМГ.

ЦИК е указала на РИК-Перник да вземе решение за преминава към гласуване с  хартиени бюлетини.

         На основание чл. 72, ал. 1, вр. с чл.269 от  от Изборния кодекс, РИК-ПЕРНИК

 

Р Е Ш И:

ПРЕУСТАНОВЯВА ГЛАСУАНЕТО СЪС СУМГ, поради наличие на външни непреодолими обстоятелства по смисъла на чл. 269 ИК, констатирани в протокол  в Приложение № 5 и Приложение 4

 Взема решение за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини за  изборите за народни представители на 02.10.2022г. в СИК 143200114

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

Председател: Анастасия Соколова

 

Секретар:Галина Никодимова

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 02.10.2022 в 16:22 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения