Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 211-НС
Перник, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Четиринадесети изборен район – Пернишки

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, във връзка с постъпили заявления от политическите партии и коалиции на 01.10.22 г. и 02.10.2022 г. за промени в поименните състави на СИК на територията на област Перник, РИК-Перник

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК на територията на област Перник, съгласно постъпилите поименни предложения. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.
 2. НАЗНАЧАВА длъжностните лица в съставите на СИК на територията на област Перник, съгласно постъпилите поименни предложения. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК. 
 3. ЗАЛИЧАВА длъжностните лица от съставите на СИК на територията на област Перник, поради неявяването им в изборния ден. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица. Указва на СИК да продължат да изпълняват задълженията си без заличените членове, тъй като е налице изискуемия кворум за работа.
 4. ПРЕНАЗНАЧАВА длъжностни лица от съставите на СИК от членове на ръководни длъжности.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 11.10.2022 в 14:14 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения