Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 208-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на секционните избирателните комисии, находящи се лечебни заведения в гр. Перник: МБАЛ Р. Ангелова /минна болница ет. 2/, СБПЛР – Профилакториум и СБАЛББ –Панталей на територията на община Перник в Четиринадесети изборен район Перник при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия Перник  е постъпило писмо от Кмета на община Перник, с предложения за назначаване на членовете на СИК при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

        С оглед горното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4, с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, във връзка с Решение  № 1233-НС от 11.08.2022 год. на ЦИК, както и Решение № 179 от 28.09.2022 год., Районна избирателна комисия Четиринадесети  изборен район – Перник

Р Е Ш И:

                 Назначава поименните състави на избирателните секции в лечебни заведения на територията на Община Перник, съгласно приложения списък : 

 

СИК 143200138

     МБАЛ  Р. Ангелова /минна болница ет. 2/

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Магда Мохамед Назер

зам. председател

Михаил Илиев Иванов

секретар

Йордан Сашов Андонов

член

Елена Павлова Андреева

член

Пламен Димчов Стоименов

член

Емилия Първанова Янева

член

Адриана Милчова Грозданова

 

 

 

 

 

СИК 143200139 

СБПЛР – Профилакториум 

 

 Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Иван Борисов Тодоров

зам.председател

Вера Димитрова Теофилова

секретар

Аделина Николаева Иванова

член

Анета Райчева Каленкова

член

Кристиана Кирилова Сотирова

член

Тинка Шишманова Алексова

член

Васко Асенов Грозданов

 

 

СИК 143200140

СБАЛББ –Панталей 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Моника Янкова Георгиева

зам.председател

Иво Асенов Иванов

секретар

Анна Василева Футлева

член

Даниела Борисова Стоилкова

член

Екатерина Илиева Спасова

член

Веселина Иванова Савова

член

Валентин Стефанов Здравков

 

  1. 3. Издава удостоверения на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Перник, област Перник.

 Неразделна част от настоящото Решение е приложения списък.

      Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 22:18 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения