Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 207-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Постъпило е заявление с вх. № 221/30.09.2022г., вх. № 237/30.09.2022 г., подадено от Корнелия Петрова Нинова, чрез Делка Георгиева Андонова и заявление с вх. № 238/30.09.2022 год. подадено от Корнелия Петрова Нинова, чрез Монка Иванова Стойнева, упълномощени представители на коалиция „БСП за България“.

Представен е списък на хартиен и електронен носител за общо 60 /шестдесет/ броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

След извършена проверка РИК-Перник констатира, че за 60  /шестдесет/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК, РИК-Перник

 

Р Е Ш И:

  1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Перник 60  /шестдесет/ упълномощени представители на коалиция „БСП за България“.

 

Неразделна част от решение № 207 е Приложение № 1:

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1.       

Татяна Костадинова Вангелова - Христова

01/30.09.2022

2.       

Лилия Иванова Георгиева

02/30.09.2022

3.       

Валентин Павлов Варадинов

03/30.09.2022

4.       

Василка Серафимова Караманчева

04/30.09.2022

5.       

Евелина Любомирова Видинова - Милошева

05/30.09.2022

6.       

Кирил Леонов Кирилов

06/30.09.2022

7.       

Тодор Горянов Тодоров

07/30.09.2022

8.       

Симеон Видинов Павлов

08/30.09.2022

9.       

Асен Фердов Варадинов

09/30.09.2022

10.  

Кръстинка Иванова Ботева

10/30.09.2022

11.  

Тинка Методиева Захаринова

11/30.09.2022

12.  

Йоана Юлиянова Илова

12/30.09.2022

13.  

Станислав Валентинов Павлов

13/30.09.2022

14.  

Ралица Илиева Андреева - Любенова

14/30.09.2022

15.  

Румяна Иванова Кирилова

15/30.09.2022

16.  

Жаклин Милчова Антова

16/30.09.2022

17.  

Иванка Дънкова Цонева

17/30.09.2022

18.  

Венелин Димитров Цветков

18/30.09.2022

19.  

Николай Георгиев Николов

19/30.09.2022

20.  

Георги Кирилов Константинов

20/30.09.2022

21.  

Валентина Венциславова Гьорева - Боянова

21/30.09.2022

22

Салвина Младенова Русанова

22/30.09.2022

23

Бисер Ангелов Трендафилов

23/30.09.2022

24

Анжела Мирославова Иванова

24/30.09.2022

25

Елза Станимирова Георгиева

25/30.09.2022

26

Васил Петров Кирилов

26/30.09.2022

27

Антонио Тодоров Йорданов

27/30.09.2022

28

Росица Петрова Кирилова

28/30.09.2022

29

Тони Михайлов Любенов

29/30.09.2022

30

Ивета Росенова Петрова

30/30.09.2022

31

Анелия Кирилова Георгиева

31/30.09.2022

32

Анелия Фиданова Рафаилова

32/30.09.2022

33

Тинка Иванова Боянова

33/30.09.2022

34

Владимир Симеонов Видинов

34/30.09.2022

35

Ивета Стоянова Кирилова

35/30.09.2022

36

Анка Боянова Атанасова

36/30.09.2022

37

Тодор Йорданов Тодоров

37/30.09.2022

38

Методи Николов Марков

38/30.09.2022

39

Венелин Бисеров Стоилков

39/30.09.2022

40

Емил Иванов Стоилов

40/30.09.2022

41

Мартин Веселинов Манасиев

41/30.09.2022

42

Цветелин Радославов Ковачев

42/30.09.2022

43

Цветелина Викторова Василева

43/30.09.2022

44

Искра Василева Данова

44/30.09.2022

45

Калин Олегов Димитров

45/30.09.2022

46

Божидар Василов рангелов    

                  

46/30.09.2022

47

Борислав Пламенов Боянов

47/30.09.2022

48

Ива Живкова Борисова

Зн-01/30.09.2022г.

49

Румяна Орлинова Стойнева

Зн-02/30.09.2022г.

50

Симка Георгиева Сотирова

Зн-03/30.09.2022г.

51

Иван Димитров Михайлов

Зн-04/30.09.2022г.

52

Яна Николаева Стойнева

Зн-05/30.09.2022г.

53

Диляна Иванова  Дерилова

Зн-06/30.09.2022г.

54

Йордан Петров Василев

Зн-07/30.09.2022г.

55

Петър Генчев Минев

Зн-08/30.09.2022г.

56

Галя Петрова Панева

Зн-09/30.09.2022г.

57

Кирил Стефанов Стоянчев

Зн-10/30.09.2022г.

58

Златина Йорданова Петрова

Зн-11/30.09.2022г.

59

Данка Димитрова Петрова

Зн-12/30.09.2022г.

60

Антон Екзаров Арсов

Зн-13/30.09.2022г.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 22:23 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения