Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 204-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП ДПС в община Перник , област Перник

Постъпило е  предложение с вх. № 242/30.09.2022 г.  от Александър Несторов  - упълномощен представител на ПП ДПС за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 9 (девет) длъжностни лицата от състава на СИК на територията на община Перник

АНУЛИРА издадените им  удостоверения на освободените лица.

 

НАЗНАЧАВА 9 (девет) длъжностни лицата от състава на СИК на територията на община Перник

 

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените  лица.

Приложение №1:

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

37

Елеонора Божилова Стефанова

член

Цветелина Иванова Маркова

 63

Цветелина Иванова Маркова

 член

Елеонора Божилова Стефанова

42

Александра Красимирова Димитрова

член

Боряна Бойкова Иванова

59

Зорница  Бойкова Стоянова

член

Анита Павлова Петкова

72

Екатерина Калева

член

Миролюб Илиев Савчев

127

Анелия Йорданова Тодорова

Член

Методи Тодоров Тодоров

135

Анелия Йорданова Лазарова

председател

Радослав Максимов Михайлов

137

Райна Иванова Борисова

секретар

Никол Бориславова Ангелова

140

Екатерина Илиева Спасова

член

Десислав Тодоров Дараков

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 23:19 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения