Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 203-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП „Има такъв народ“

Постъпило е предложение от  Петя Божидарова Димитрова - упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“ с входящ № 228/30.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник , област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 

Красимир Йорданов Пенев като член на СИК 143200026

АНУЛИРА издаденото му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА

Цветелина Бориславова Антова като член на СИК 143200026

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 23:17 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения