Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 199-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК от квотата на ПП ДПС в община Радомир , област Перник

Постъпило е  предложение с вх. № 212/30.09.2022 г.  от Александър Несторов  - упълномощен представител на ПП ДПС за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА:

Йорданка Стоянова Божова от длъжност зам. председател на СИК 143600014

Мая Данаилова Ватрачка като член на СИК 143600033

АНУЛИРА издадените удостоверения на лицата.

 

НАЗНАЧАВА :

Александра Асенова Христова от длъжност зам. председател на СИК 143600014

Свилена Свиленова Станчева като член на СИК 143600033

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените лица .

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 23:05 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения