Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 197-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Земен, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Кирил Стоев - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящи № 215/29.09.22 г. за замяна на членове  на СИК на територията на община Земен, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 

Милена Стойчева Борисова от длъжност секретар на СИК 141900014 СИК 141900013

АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободеното лице.  

 

НАЗНАЧАВА 

Снежанка Томова Станкова от длъжност секретар на СИК 141900014

Борислав Тодоров Тодоров от длъжност зам. председател на СИК 141900013

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 23:56 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения