Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 196-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Ивона Антониева - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящи №№ 214/30.09.22 г. за замяна на член  на СИК на територията на община Перник, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 14 (четиринадесет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, област Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 7 (седем) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Перник, област Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

 

Три имена

143200028

Мая Христова Кирилова

председател

Анита Станимирова Чернева

143200043

Деница Стоянова Димитрова

председател

 

143200046

Детелина Венциславова Янкова

председател

Деница Стоянова Димитрова

143200054

Биляна Кирилова Станимирова

член

Катя Димитрова Иванова

143200034

Йорданка Герасимова Николова

член

Кристияна Петрова Такова

143200026

 

секретар

Катя Борисова Петкова

143200026

 

член

Магдалена Григорова Георгиева

143200055

Снежанка Димитрова Константинова

член

Анелия Славчева Иванова

143200058

 

председател

Мария Петрова Василева

143200060

Веска Мирчева Василева

секретар

 

143200061

Виолета Вескова Теофиова

председател

 

143200064

Виктория Петрова Велкова

зам. председател

Лиляна Славчева Богоева

143200073

 

член

Веска Мирчева Василева

143200094

Аделина Мартинова Любенова

член

Анелия Бойчева Владимирова

143200094

Боряна Богданова Оглнянова

Зам. председател

 

143200096

Катя Кирилова Никова

член

Илияна Валериева Мирчева

143200111

 

член

Стилян Станиславов Йорданов

143200114

 

 

Митко Любенов Йорданов

143200117

 

член

Борка Иванова Максимова

143200121

Александрин Бориславова Пашова

председател

Петя Крумова Крумова

143200127

Галина Любомирова Вангелова

секретар

 

145100012

Магдалена Богданова Станкова

секретар

Мария Николова Колева

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 23:55 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения