Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 195-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от Кирил Стоев - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящ № 217/30.09.22 г. за освобождаване на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА:

Албена Георгиева Данаилова от длъжност председател на СИК 143600001

Костадинка Тодорова Петева от длъжност зам. председател на СИК 143600042

Ива Крумова Иванова от длъжност член на СИК 143600003

Елизабет Бориславова Радославова от длъжност член на СИК 143600013

Богиня Райек Заатри-Калъпчийска от длъжност член на СИК 143600009

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА:

Зорница Христова Бачева на длъжност председател на СИК 143600001

Аделина Георгиева Владова на длъжност зам. председател на СИК 143600042

Величка Иванова Петрова на длъжност член на СИК 143600003

Богиня Райек Заатри-Калъпчийска на длъжност член на СИК 143600013

Детелина Никифорова Янкова на длъжност член на СИК 143600009

ИЗДАВА: удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 14:59 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения