Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 194-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК община Перник от квотата на ПП Възраждане

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков-упълномощен представител на ПП Възраждане с входящ № 218/30.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник.

     На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 

Силвия Стоилова Трендафилова като член на СИК 143200085

Стефания Александрова Александрова като член на СИК 143200091

Пенка Георгиева Балабанова от длъжност секретар на СИК 143200125

Младислав Стоянов Начев като член на СИК 143200018

Анна Иванова Радева като член на СИК 143200082

Мирослав Миленков като член на 143200056

МАРИАНА НИКОЛАЙЧОВА ИВАНОВА от длъжност Член на СИК 143200066

Иво Пламенов Иванов от длъжност Член на СИК 143200067

Силвия Стоилова Трендафилова от длъжност Член на СИК 143200085

ГЕРГАНА ДЕСИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА от длъжност Член на СИК 143200103

АНУЛИРА издадените удостоверени на освободените лица.  

 

НАЗНАЧАВА 

Даниела Велинова Никифорова като член на СИК 143200029

Изабела Валериева Стефчова на длъжност председател на СИК 143200132

Емил Богомилов Владимиров като член на СИК 143200087

Лидия Здравкова Милева като член на СИК 143200091

Таня Алексиева Георгиева на длъжност секретар на СИК 143200125

Руслан Ивов Бориславов като член на СИК 143200123

Мартин Емилов Михайлов като член на СИК 143200018

Габриела Олегова Василева като член на СИК 143200135

Рослан Здравков Аначков като член на СИК 143200082

Мариана Николайчова Иванова като член на СИК 143200056

Мирослав Василев Миленков на длъжност Член на СИК 143200066

Весела Валентинова Миленкова на длъжност Член на СИК 143200067

Емил Богомилов Владимиров на длъжност Член на СИК 143200085

Божидар Михайлов Любомиров на длъжност Член на СИК 143200103

Габриела Олегова Василева на длъжност Член на СИК 143200135

Божидар Николаев Божичков на длъжност Член на СИК 143200133

 

 

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 23:53 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения