Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 193-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в поименния състав на СИК на територията на община Радомир от квотата на ПП "Възраждане"

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков - упълномощен представител на  ПП “Възраждане“, с входящ № 219/30.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА:

Андрей Пенчев Котев от длъжност председател на СИК 143600039

Христо Петров Михайлов като член на 143600033

Петър Радославов Крумов като зам. председател на СИК 143600030

Симеон Григоров Йонев като член на СИК 143600022

Румен Александров Иванов като член на СИК 143600032

Адриана Милчева Александрова като член на 143600036

 

 

АНУЛИРА: издадените удостоверения.

НАЗНАЧАВА:

Мария Кирилова Ликова на длъжност председател на СИК 143600039

Руска Любомирова Гюрова на длъжност член на 143600033

Златка Владимирова Игнатова на длъжност зам. председател на СИК 143600030

Снежина Руйчева Игнатова на длъжност член на СИК 143600022

Маргарита Василева Рангелова на длъжност член на СИК 143600032

Галина Борисова Динкова на длъжност член на СИК член на 143600036

 

 

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 12:11 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения