Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
Перник, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК от квотата на ПП ДПС в община Радомир , област Перник

Постъпили са  предложения с вх. №№ 220, 234, 243 от 30.09.2022 г. от Александър Несторов  - упълномощен представител на ПП ДПС за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА:

Цветелина Николова Миланова от длъжност секретар на СИК 1436000002

Ирена Валентинова Георгиева от длъжност председател на СИК 1436000026

Спас Георгиев Михайлов от длъжност секретар на СИК 1436000002

Димитринка Николова Найденова от длъжност зам. председател на СИК 1436000003

АНУЛИРА издадените удостоверения.

 

НАЗНАЧАВА :

Спас Георгиев Михайлов на длъжност секретар на СИК 1436000002

Цветелина Николова Миланова на длъжност председател на СИК 1436000026

Сашка Василева Сотирова на длъжност секретар на СИК 1436000002

Спас Георгиев Михайлов на длъжност зам. председател на СИК 1436000003

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 30.09.2022 в 23:03 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения