Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 191-НС
Перник, 29.09.2022

ОТНОСНО: Приемане на оперативен план за организацията на работата на Районната избирателна комисия Четиринадесети изборен район – Перник за произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Във връзка с организацията на изборния процес и необходимостта от приемането на оперативен план на Районна избирателна комисия Четиринадесети изборен район – Перник, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс, Решение № 1425-НС и Решение № 1426-НС от 15 септември 2022 г., Районна избирателна комисия – Перник

 

Р Е Ш И:

         Приема оперативен план за организацията на работата в Районна избирателна комисия Четиринадесети изборен район – Перник  и приемането на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Оперативният план е приложение към настоящото решение и не се публикува.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения