Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Перник, 29.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Постъпило е заявление с вх. № 209/29.09.2022 г., подадено от Делка Георгиева Андонова, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“.

Представен е списък на хартиен и електронен носител за общо 24 /двадесет и четири/ броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

След извършена проверка РИК-Перник констатира, че за 24 /двадесет и четири/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК, РИК-Перник

Р Е Ш И:

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Перник 24 /двадесет и четири/ упълномощени представители на коалиция „БСП за България“, а именно:

 

 

 1.  

Пенка Стоянова Кюлина

ПНС-06/28.09.2022 г.

 1.  

Златка Миланова Мишева

ПНС-07/28.09.2022 г.

 1.  

Трайчо Иванов Китанов

ПНС-08/28.09.2022 г.

 1.  

Иванка Игнатова Гълъбова

ПНС-09/28.09.2022 г.

5.

Георги Маноилов Георгиев

ПНС-Р-01/28.09.2022 г.

6.

Антон Фиданов Асенов

ПНС-Р-02/28.09.2022 г.

7.

Кирил Серафимов Цветков

ПНС-Р-03/28.09.2022 г.

8.

Стефан Велинов Андонов

ПНС-Р-04/28.09.2022 г.

9.

Георги Иванов Сергиев

ПНС-Р-05/28.09.2022 г.

10.

Денчо Димитров Николов

ПНС-Р-06/28.09.2022 г.

11.

Екатерина Георгиева Николова

ПНС-Р-07/28.09.2022 г.

12.

Нели Гаврилова Кюрчийска

ПНС-Р-08/28.09.2022 г.

13.

Евдокия Славчева Асенова

ПНС-Р-09/28.09.2022 г.

14.

Елена Славчева Първанова

ПНС-Р-10/28.09.2022 г.

15.

Андрей Първанов Сотиров

ПНС-Р-11/28.09.2022 г.

16.

Гергана Божидарова Сотирова

ПНС-Р-12/28.09.2022 г.

17.

Руска Димитрова Пращейна

ПНС-Р-13/28.09.2022 г.

      18.

Младен Славчев Давидков

ПНС-Р-14/28.09.2022 г.

      19.

Нина Йорданова Давидкова

ПНС-Р-15/28.09.2022 г.

20.

Сийка Йорданова Стоянова

ПНС-Р-16/28.09.2022 г.

      21.

Георги Стоянов Маджарски

ПНС-Р-17/28.09.2022 г.

22.

Кирил Михайлов Сърбински

ПНС-Р-18/28.09.2022 г.

      23.

Васил Костадинов Щраков

ПНС-Р-19/28.09.2022 г.

      24.

Снежана Стефанова Йорданова

ПНС-Р-20/28.09.2022 г.

 

          Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения