Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ № 19-НС
Перник, 25.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатска листа за народни представители на политическа партия „ Български Национален Съюз – Нова Демокрация “ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от Камен Захариев Тасков , представител на партия „Български Национален Съюз – Нова Демокрация“ регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение на ЦИК № 1280-НС от 16.08.2022г., за регистрация на кандидатска листа  за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. Предложени са 4 /четири/ кандидати за народни представители.

Предложението е заведено под № 5 от 25.08.2022 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители.

Към предложението са приложени 4 броя заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа) -;

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8, във вр. с чл. 255, ал.1 и 258, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, РИК - Перник

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА КАНДИДАТСКА ЛИСТА за народни представители, предложена от политическа партия „Български Национален Съюз – Нова Демокрация“ за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., както следва :

 1. Боян Боянов Станков - Расате , с ЕГН …………………………
 2. Александър Младенов Михайлов, с ЕГН………………………
 3. Адриан Богданов Суев, с ЕГН……………………………………
 4. Павел Валериев Димитров, с ЕГН……………………………

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на „Български Национален Съюз – Нова Демокрация“.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Игнат Стойчев Стойчев

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 25.08.2022 в 19:25 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения