Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 189-НС
Перник, 29.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на коалиция ГЕРБ - СДС

Постъпило е заявление с вх. № 208/29.09.2022 г., подадено от Емил Ангелов Костадинов, упълномощен представител на коалиция ГЕРБ – СДС.

Представен е списък на хартиен и електронен носител за 3 /три/ броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

След извършена проверка РИК-Перник констатира, че за 3 /три/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК, РИК-Перник

Р Е Ш И:

  1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Перник 3 /три/ упълномощени представители на коалиция ГЕРБ – СДС, а именно:

1.

Станислав Иванов Костов

151/29.09.2022г.

2.

Малин Бойчев Малинов

152/29.09.2022г.

3.

Снежана Георгиева Василева

153/29.09.2022г.

 

          Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения