Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 188-НС
Перник, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “Възраждане“

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков - упълномощен представител на  ПП “Възраждане“, с входящ № 210/29.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 4 (четири) длъжностни лица от съставите на СИК за община Радомир, област Перник.

Виолета Иванова Ангелова като член на СИК 143600023

Илия Михайлов Пенев от длъжността секретар на СИК 143600047

Силвия Руменова Стоянова като член на СИК 143600046

Милен Атанасов Стоянов като член на СИК 143600048

 АНУЛИРА издадените им удостоверения.  

НАЗНАЧАВА 4 (четири) длъжностни лица в съставите на СИК за община Радомир, област Перник.

Лиляна Симеонова Цамбова като член на СИК 143600023

Виолета Иванова Ангелова от длъжността секретар на СИК 143600047

Яна Емилова Мирчева като член на СИК 143600046

Маргарита Христова Топалова

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения