Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 187-НС
Перник, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК община Перник

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков-упълномощен представител на ПП Възраждане с входящ № 210/29.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник.

     На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 5 (пет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък:

Мариана Димитрова Постолова като член на СИК 143200010

Стефани Стефанова Методиева като член на СИК 143200056

Мая Радославова Игнатова като член на СИК 143200093

Антоанета Стойлова Карадачка от длъжността секретар на СИК 143200095

Лилия Георгиева Георгиева от длъжността председател на СИК 143200042

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

 

НАЗНАЧАВА 5 (пет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Перник, съгласно приложения списък:

Любомир Йорданов Витанов като член на СИК 143200010

Мирослав Василев Миленков като член на СИК 143200056

Детелина Методиева Денчева като член на СИК 143200093

Валя Симеонова Богословова на длъжността секретар на СИК 143200095

Стефка Иванова Василева на длъжността председател на СИК 143200042

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения