Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
Перник, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник от квотата на ПП ДПС

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 202/29.09.2022, вх. № 206/29.09.2022  и вх. № 211/29.09.2022 год. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 9  (девет) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените  удостоверения  на освободените лица. 

НАЗНАЧАВА 9 (девет) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

 

Три имена

 

Три имена

4

Лидия Тошкова Чакалова

председател

Анита Георгиева Йорданова

19

Анита Георгиева Йорданова

председател

Милена Петрова Живкова

21

Милена Петьова Станимирова

секретар

Гергана Петрова Анданава

70

Христина Жечева Раденкова

председател

Йорданка Огнянова Андонова

74

Людмила Любенова Динчева

председател

Илия Николаев Петров

77

Жасмина Пламенова Калева

секретар

Красимир Иванов Тодоров

103

Катерина Димитрова Зъбчева

секретар

Георги Антонов Геиоргиев

08

Владимир Веселинов Темелков

член

Теодор Георгиев Тодоров

106

Стела Христова Шаркова

Зам. председател

Кирил Първанов Кирилов

 

Неразделна част от това решение е Приложения списък

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения