Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
Перник, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник от квотата на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Постъпило е предложение от  Петя Димитрова  - упълномощен представител на ПП “Има такъв народ“, с входящ № 201/29.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 2 (две) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения  на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 2 (две) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък. 

 

ОСВОБОЖДАВА

 

НАЗНАЧАВА

143200089

Мартин Руменов Костадинов

секретар

Галина Георгиева Бурова

143200103

Мая Методиева Янева

член

Симеон Кралчев Симеонов

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения