Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Перник, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир и община Брезник, област Перник от квотата на КП ДБ

Постъпило е предложение от  Ирена Шаренкова - упълномощен представител на КП ДБ с входящ № 199/29.09.22 г. и вх. № 207/29.09.2022 год. за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир и  община Брезник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА: 

Вероника Миткова Иванова от длъжност секретар на СИК 143600030

Павел Георгиев Черийски от длъжност  член на  СИК 140800017

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.

 

НАЗНАЧАВА

Димитринка Йорданова Владимирова на длъжност секретар на СИК 143600030

Бончо Любомиров Колев на длъжност  секретар на СИК 140800017

 

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените  членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения