Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Перник, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир от квотата на ПП ДПС

Постъпило е  предложение с вх. № 204/29.09.2022 г.  от Александър Несторов  - упълномощен представител на ПП ДПС за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА:

Цветанка Димитрова Брейчева като член на СИК 1436000017

Кристиана Никифорова Брейчева като член на СИК 1436000027

 АНУЛИРА издадените удостоверения на лицата.

 

НАЗНАЧАВА :

Кристиана Никифорова Брейчева като член на СИК 1436000017

Никифор Асенов Брейчев като член на СИК 1436000027

ИЗДАВА удостоверение на лицето .

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения