Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Перник, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Брезник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Кирил Стоев - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящи № 198/29.09.22 г. за замяна на членове  на СИК на територията на община Брезник, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 

Лариса Веселинова Меримчова от длъжност секретар на СИК 140800022

Милка Борисова Павлова от длъжността председател на СИК 140800026

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

 

НАЗНАЧАВА 

Сашка Борисова Велинова на длъжност секретар на СИК 140800022

Роза Асенова Михайлова като длъжност председател на СИК 140800026

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения