Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 178-НС
Перник, 28.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Публикуване на упълномощени представители на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Постъпило е заявление с вх. № 190/28.09.2022г., подадено от Диляна Христова Боянова и заявление с вх. № 191/28.09.2022г., подадено от Иванка Игнатова Гълъбова, упълномощени представители на коалиция „БСП за България“.

Представен е списък на хартиен и електронен носител за общо 15 /петнадесет/ броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

След извършена проверка РИК-Перник констатира, че за 15 /петнадесет/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК, РИК-Перник

Р Е Ш И:

  1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Перник 15 /петнадесет/ упълномощени представители на коалиция „БСП за България“, а именно:

Георги  Стоянов Исаев

01/28.09.2022г.

Йордан Любомиров  Тошев

02/28.09.2022г

Анита  Любенова  Гълъбова

03/28.09.2022г

Асен  Йорданов  Кокинов

04/28.09.2022г

Борис   Стефанов  Мирчев

05/28.09.2022г

Георги Петров Павлов

01/28.09.2022г.

Методи Симеонов Методиев

02/28.09.2022г

Аделина Стойчева Атанасова

03/28.09.2022г

Валентин Сергиев Михалков

04/28.09.2022г

Евтим Костадинов Евтимов

05/28.09.2022г

АЛЕКСАНДЪР ЦЕЦКОВ ВЕЛИНОВ

06/28.09.2022г.

Любомир Исаев Цветков

07/28.09.2022г

САРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

08/28.09.2022г

Снежка Боянова Деянова

09/28.09.2022г

Станка Кирилова Димитрова

10/28.09.2022г

 

 

          Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 28.09.2022 в 21:26 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения