Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 177-НС
Перник, 28.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на коалиция ГЕРБ - СДС

Постъпило е заявление с вх. № 160/27.09.2022г., подадено от Емил Ангелов Костадинов, упълномощен представител на коалиция ГЕРБ – СДС.

Представен е списък на хартиен и електронен носител за 150 /сто и петдесет/ броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

След извършена проверка РИК-Перник констатира, че за 150 /сто и петдесет/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК, РИК-Перник

Р Е Ш И:

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Перник 150 /сто и петдесет/ упълномощени представители на коалиция ГЕРБ – СДС, а именно:

Седефчо Василев Карин

1/20.09.2020г.

Стела Стойкова Стойкова

2/20.09.2020г.

Натали Николаева Николова-Георгиева

3/20.09.2020г.

Симеон Цецков Асенов

4/20.09.2020г.

Марио Антонов Методиев

5/20.09.2020г.

Албена Петрова Георгиева

6/20.09.2020г.

Паолина Георгиева Василева

7/20.09.2020г.

Симеон Боянов Лазов

8/20.09.2020г.

Петър Валентинов Петков

9/20.09.2020г.

Иванка Паунова Паунова

10/20.09.2020г.

Лора Александрова Симеонова

11/20.09.2022г.

Ася Венциславова Иванова

12/20.09.2022г.

Рашка Лазарова Велинова

13/20.09.2022г.

Димитър Николов Митков

14/20.09.2022г.

Йорданка Евлогиева Ушашка

15/20.09.2022г.

Елза Ангелова Цанкова

16/20.09.2022г.

Росица Мариова Грозданова

17/20.09.2022г.

Ангелина Борисова Георгиева - Колева

18/20.09.2022г.

Мартин Бранимиров Белев

19/20.09.2022г.

Даяна Василева Йорданова

20/20.09.2022г.

Ивета Ивова Владимирова

21/20.09.2022г.

Петър Лазаров Петков

22/20.09.2022г.

Иван Костадинов Иванов

23/20.09.2022г.

Виолета Иванова Младенова

24/20.09.2022г.

Росен Иванов Крумов

25/20.09.2022г.

Красимир Кольов Радков

26/20.09.2022г.

Румен Борисов А лександров

27/20.09.2022г.

Емилия Емилова Димитрова-Свиленова

28/20.09.2022г.

Кристиан Иванов Иванов

29/20.09.2022г.

Иванка Петрова Костадинова

30/20.09.2022г.

Пепи Димитров Борисов

31/20.09.2022г.

Стилиян Руменов Иванов

32/20.09.2022г.

Александър Иванов Симеонов

33/20.09.2022г.

Радостина Добрева Илиева

34/20.09.2022г.

Босилка Йорданова Стоянова

35/20.09.2022г.

Димитрина Цветанова Борисова

36/20.09.2022г.

Малинка Илиева Рангелова

37/20.09.2022г.

Любчо Методиев Асенов

38/20.09.2022г.

Тинка Харалампиева Георгиева

39/20.09.2022г.

Йордан Тодоров Иванов

40/20.09.2022г.

Йордан Иванов Йорданов

41/20.09.2022г.

Любка Методиева Стойнева

42/20.09.2022г.

Светлин Павлов Петров

43/20.09.2022г.

Елеонора Владкова Асенова

44/20.09.2022г.

Евтим Христов Стоянов

45/20.09.2022г.

Илиян Иванов Стефанов

46/20.09.2022г.

Милен Георгиев Стоянов

47/20.09.2022г.

Милена Антонова Григорова

48/20.09.2022г.

Стоян Сотиров Анестиев

49/20.09.2022г.

Пламен  Станков Алексиев

50/20.09.2022г.

Светослав Димитров Кирилов

51/20.09.2022г.

Антонио Емилов Антонов

52/20.09.2022г.

Олег Димитров Цветанов

53/20.09.2022г.

Камелия Стойчова Душкова

54/20.09.2022г.

Юлиан Иванов Ситарски

55/20.09.2022г.

Емил Елинчов Колев

56/20.09.2022г.

Кирил Любенов Граховски

57/20.09.2022г.

Борислав Любомиров Иванов

58/20.09.2022г.

Радослав Людмилов Йорданов

59/20.09.2022г.

Емануил Здравков Стоилов

60/20.09.2022г.

Христиан Ангелов Стоянов

61/20.09.2022г.

Габриела Георгиева Пенчева

62/20.09.2022г.

Николай Асенов Бръндев

63/20.09.2022г.

Стоян Илиев Стоянчев

64/20.09.2022г.

Силвия Методиева Благоева

65/20.09.2022г.

Симеон Николаев Ников

66/20.09.2022г.

Любомир Илчев Григоров

67/20.09.2022г.

Мартин Калинов Карамфилов

68/20.09.2022г.

Людмила Петрова Аспарухова

69/20.09.2022г.

Методи Михайлов Стоилов

70/20.09.2022г.

Красимира Димитрова Тасева

71/20.09.2022г.

Ива Ивайлова Лазарова-Пуленова

72/20.09.2022г.

Катя Вескова Йорданова

73/20.09.2022г.

Наталия Сотирова Радева

74/20.09.2022г.

Албена Иванова Михайлова

75/20.09.2022г.

Елана Любенова Илова

76/20.09.2022г.

Лилия Любенова Спасова

77/20.09.2022г.

Димитър КрасимировТърнев

78/20.09.2022г.

Анатоли Христов Шарков

79/20.09.2022г.

Емил Златков Момчилов

80/20.09.2022г.

Владислав Мирославов Добренов

81/20.09.2022г.

Богомилка Иванова Димитрова

82/20.09.2022г.

Зорница Маринова Любенова

83/20.09.2022г.

Симона Илиева Венева

84/20.09.2022г.

Даниела Рангелова Кирилова

85/20.09.2022г.

Генади Цанков Вътов

86/20.09.2022г.

Елица Йорданова  Василева

87/20.09.2022г.

Луиза Василева Василева

88/20.09.2022г.

Ивета Красимирова Иванова

89/20.09.2022г.

Гергана Крумова Станиславова

90/20.09.2022г.

Адриан Емилов Николов

91/20.09.2022г.

Мария Методиева Димитрова

92/20.09.2022г.

Михаела Владкова Методиева

93/20.09.2022г.

Бойко Иванов Митков

94/20.09.2022г.

Карина Георгиева Кирилова

95/20.09.2022г.

Наташа Симеонова Йовкова

96/20.09.2022г.

Елена Петрова Попова

97/20.09.2022г.

Георги Димитров Щрапулин

98/20.09.2022г.

Марио Пламенов Костадинов

99/20.09.2022г.

Николина Пламенова Йорданова

100/20.09.2022г.

Вергиния Стоянова Божилова

101/20.09.2022г.

Валентина Петрова Дукова

102/20.09.2022г.

Райна Цекова Александрова

103/20.09.2022г.

Инна Георгиева Терзийска

104/20.09.2022г.

Мариета Георгиева Стоилова

105/20.09.2022г.

Антон Ангелов Братоев

106/20.09.2022г.

Иво Михайлов Иванов

107/20.09.2022г.

Мирослав Кирилов Мирчев

108/20.09.2022г.

Василка Стоилова Аспарухова

109/20.09.2022г.

Емил Стоилов Григоров

110/20.09.2022г.

Данаил Милчев Цветков

111/20.09.2022г.

Александър Георгиев Тимофеев

112/20.09.2022г.

Венера Василева Димитрова

113/20.09.2022г.

Михаела Данаилова Милчева

114/20.09.2022г.

Емил Илиев Тронков

115/20.09.2022г.

Мариан Ненчев Асенов

116/20.09.2022г.

Виктория Асенова Йорданова

117/20.09.2022г.

Светлана Кирилова Асенова

118/20.09.2022г.

Владислав Петров Борисов

119/20.09.2022г.

Антоанета Иванова Огнянова

120/20.09.2022г.

Валери Николаев Мирков

121/20.09.2022г.

Албена Николова Момчилова

122/20.09.2022г.

Румен Петров Сергиев

123/20.09.2022г.

Елена Ненкова Стоилова

124/20.09.2022г.

Северин Свиленов Евтимов

125/20.09.2022г.

Жулиета Гергинова Веселинова

126/20.09.2022г.

Спас Кръстев Балев

127/20.09.2022г.

Антоанина Христова Николова

128/20.09.2022г.

Даниела Стойнева Балева

129/20.09.2022г.

Емил Борисов Василев

130/20.09.2022г.

Елиза Евлогиева Свиленова

131/20.09.2022г.

Павлина Николова Борисова

132/20.09.2022г.

Мадлена Василева Методиева

133/20.09.2022г.

Искра Любомирова Григорова

134/20.09.2022г.

Мариета Ангелова Стефанова

135/20.09.2022г.

Параскева Михайлова Иванова

136/20.09.2022г.

Михаил Валериев Манов

137/20.09.2022г.

Катя Димитрова Първанова

138/20.09.2022г.

Тодор Любенов Димитров

139/20.09.2022г.

Елка Любомирова Йорданова

140/20.09.2022г.

Александра Емилова Йончева

141/20.09.2022г.

Здравка Викторова Евтимова

142/20.09.2022г.

Яна Симеонова Симеонова

143/20.09.2022г.

Йорданка Драганова Стоева

144/20.09.2022г.

Ватя Кирилова Стоянова

145/20.09.2022г.

Станислав Дончев Стоилков

146/20.09.2022г.

Иво Йорданов Войнов

147/20.09.2022г.

Красимир Петров Любомиров

148/20.09.2022г.

Станислав Венев Борисов

149/20.09.2022г.

Ангел Георгиев Анев

150/20.09.2022г.

 

 

          Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 28.09.2022 в 21:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения