Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 175-НС
Перник, 28.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа, издигната от ПП „Консервативно обединение на десницата“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от Магдалена Христова, упълномощен представител на от ПП „Консервативно обединение на десницата“  с рег. № 1 от 28.09.2022г. за регистрация на 259 (двеста петдесет и девет) застъпника на кандидатска листа за народни представители, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022  г.

Към заявлението (Приложение № 43-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно на представляващия партията, списък с имената и единните граждански номера на предложените лица. Списъкът е представен и на електронен носител. Приложени са декларации - Приложение № 45-НС от изборните книжа  – 259 (двеста петдесет и девет) броя. Извършена е проверка и е получено потвърждение от “Информационно обслужване ” АД за всичките предложени лица.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и  Решение № 1318-НС от 19.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА предложените от ПП „Консервативно обединение на десницата“,  лица като ЗАСТЪПНИЦИ  на кандидатска листа регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022  г.

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на регистрираните застъпници.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

1 МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
2 МАРГАРИТА СИМЕОНОВА БОЖИЛОВА
3 СИМОНА МЕТОДИЕВА ДРАГАНОВА
4 СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА СТОИМЕНОВА
5 ЖАНЕТА ТОДОРОВА СТОЙНЕВА
6 ВЕРА ИВАНОВА МАРИНКОВИЧ
7 ДЖУЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
8 ДАНИЕЛА МАНОЛОВА НИКОЛОВА
9 ЮЛИАНА ХРИСТОВА СЕДЕВЧЕВА-ПЕНЧЕВА
10 ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА АТОВА
11 ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА АРАХАНГЕЛОВА
12 АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВ ОГНЯНОВ
13 ПЕТЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
14 ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА РАДОСЛАВОВА
15 ЛЮБКА ГРИГОРОВА НАЦКОВА
16 МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
17 МАЯ КИРИЛОВА БЕЛЕВА
18 БИЛЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА
19 ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА МЕЧКАРСКА
20 МИЛЕНА НИКОЛОВА БОГДАНОВА
21 ВАЛЕНТИНА ВАНЧОВА СТЕФАНОВА
22 ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ГЕНАДИЕВА
23 ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛЮБЕНОВА
24 МАРИЕЛА СТОЯНОВА ВЕЛИНОВА
25 СТЕФАН МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ
26 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
27 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
28 МАГДАЛЕНА ИВАНОВА БОРИСОВА
29 СИМОНА СИМЕОНОВА ГРИГОРОВА
30 АЛБЕНА ИВАНОВА СВИЛАРСКА
31 ГЕРГАНА ИВАНОВА ЖИВКОВА
32 МАРТИН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ
33 ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ЛАЗАРОВА
34 ИРИНА ВИДЕНОВА СТОЯНОВА
35 ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
36 СВЕТЛАНА СИМЕОНОВА ВЛАДОВА
37 ДИАНА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
38 АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
39 СОНЯ ДОБРОМИРОВА САВОВА
40 БИСТРА РАЙЧЕВА СТАВРИЕВА
41 МИГЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА
42 ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
43 ДЕСИСЛАВА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА
44 ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
45 ЕЛИСАВЕТА ИВАНЧЕВА ЗАХАРИЕВА
46 РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ 
47 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ 
48 ИРЕНА РУМЕНОВА МИРЕВА
49 ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ПЪРВАНОВ 
50 МАДЛЕНА РОСЕНОВА ИВАНОВА
51 СИМЕОН БОРИСОВ АНДОНОВ
52 КАТЯ СТЕФАНОВА АНДОНОВА
53 МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАВРИЕВА
54 РОСИЦА МИТКОВА КРУМОВА
55 ПЕНЧО ДИМИТРОВ СТОЯНЧОВ
56 ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
57 ИРЕНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
58 ВАЛЕНТИНА ДРАГОМИРОВА НИКОЛОВА
59 САНДРИНА НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
60 ИЛИЯНА ДРАГОМИРОВА ВАСИЛЕВА
61 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
62 АНИТА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
63 ЙОРДАНИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
64 ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА
65 ЛИЛИАН ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
66 МИЛАНКА МИЛЧЕВА СТОИЛОВА
67 МАРИАНА ПЕТРОВА СТРАХИЛОВА
68 АНЕЛИЯ МИЛЧЕВА БОЯНОВА
69 ДИЛЯНА ИВАЙЛОВА ЖИВКОВА
70 ЯНКА ПЪРВАНОВА ГЕРГИНОВА
71 ИВЕЛИНА ЖЕКОВА ИВАНОВА
72 ХРИСУЛА АЛЕКОС АНАСТАСИС
73 ВАНЯ ВЕЛКОВА ГЪЛЪБОВА 
74 МИХАИЛА ДИНКОВА КОСТАДИНОВА
75 ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЧЕВ
76 ЖАСМИНА СПАСОВА ИЛИЕВА-АНАНИЕВА
77 МИЛКА КРЪСТЕВА ТОНЧЕВА
78 АНЕТА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
79 ВАНЯ ПЕТРОВА ВАРАДИНОВА 
80 ВЕСЕЛИНА КРАСИМИРОВА ПЕРУНИНА
81 ДИЛЯНА КРАСИМИРОВА МИЛЕВА
82 КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЕРУНИН
83 ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
84 ИРИНА КИРИЛОВА БОГДАНОВА
85 БОРЯНА ВЪТОВА ГЕОРГИЕВА
86 ЙОВКА ПЕЙЧЕВА ДИНЕВА
87 РОЗА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
88 ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ЛЕПОЕВА
89 ЯНКА ТЕМЕЛКОВА СТОЯНОВА
90 НИКОЛА НИКОЛОВ ГЕРГИНОВ
91 ТАНЯ БОЖИЧКОВА ДИМИТРОВА
92 ДЕНИС ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
93 РОСИЦА ДОБРИНОВА КРЪСТЕВА
94 РАДОСЛАВА АНТОНОВА ЯНЕВСКА
95 СОФИЯ КОСТАДИНОВА МИТОВА
96 ТАТЯНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
97 АНЕТА НИКОЛАЕВА ЛЮБОМИРОВА
98 МАРИЕТА ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА
99 ИРИНА ПЕШЕВА ДАНДИЛОВА
100 ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
101 БОЙКА ЯНЕВА АНГЕЛОВА
102 ТАНЯ АНАНИЕВА АНАЧКОВА
103 ТАНИДА СТЕФАНОВА ЛОЗАНОВА
104 РОСИЦА ЕВЛОГИЕВА МИТЕВА
105 РУМЕН ФИЛИПОВ АЛЕКСОВ 
106 ДИНКО ДАНЕВ ДИНЕВ
107 АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
108 ЕЛКА ИВАНОВА ЙОЦОВА
109 ЕМИЛИЯ БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
110 РУМЯНА ЛАЗАРОВА ПАВЛОВА
111 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
112 СЕВДА ИВАНОВА ДЕЯНСКА
113 ПЕТКО ЙОРДАНОВ МАЛЧЕВ
114 ЦВЕТЕЛИНА ЛАЗАРОВА МАЛЧЕВА
115 ВЕРА ЙОРДАНОВА ШИЛЬОВА
116 ЕЛЗА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
117 ИРЕНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
118 ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ЯНЕВА
119 НЕДКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
120 АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА СОЛУНКИНА 
121 НАДЕЖДА БОГОМИЛОВА СТОИЛОВА
122 МИЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
123 ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА
124 КАТЯ ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА
125 ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОЦЕВА
126 ГАЛИНА ЛЕНЧОВА ИВАНОВА
127 КРИСТИНА КАЛИНОВА КОТЛОВА
128 ДИАНА ЛЮДМИЛОВА ВАСИЛЕВА
129 БОГИНЯ ЕМИЛОВА ВЛАДОВА
130 ЛИДИЯ ЕМИЛОВА ВЛАДОВА
131 КРИСТИНА ИВАЙЛОВА ЖИВКОВА
132 ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЗАРЕВА
133 АКСИНИЯ ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА
134 МАРИЯНА КИРИЛОВА ЙОЦЕВА
135 АННА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЪРВАНОВА
136 НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
137  КРИСТИЯН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
138 БИЛЯНА ПЕТРОВА СЛАВЧОВА
139 СНЕЖАНА РАЙКОВА ДРАГОМИРОВА 
140 ПЕТЯ АНТОНОВА СЛАВЧЕВА
141 ЮЛИЯ КИРИЛОВА РАЙЧЕВА
142 СИЛВИЯ БОРИСОВА ДРАГОМИРОВА
143 АДЕЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
144 ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ТУТУЛОВА
145 СИЛВИЯ СТОЯНОВА ВАНГЕЛОВА
146 ДЕНИСЛАВА РОСЕНОВА ИВАНОВА 
147 ДИАНА НИКОЛАЕВА БОРИСОВА
148 РАЙНА МИХАЙЛОВА НАЙДЕНОВА
149 РОСИЦА ВЛАДИСЛАВОВА СИМЕОНОВА
150 МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОНИЕВА
151 ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
152 МИРОСЛАВ ДЕЧОВ САШОВ
153 МАРИНА ЕМАНУЕЛОВА ПЕТРОВА
154 ВАЛЯ БОРИСОВА МИЛЧЕВА
155 ЛЮДМИЛА БОГДАНОВА СТАНКОВА
156 СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
157 КАТЯ АНГЕЛОВА ДРАГОМИРОВА
158 АНИТА БОГОМИЛОВА МЕТОДИЕВА
159 ГАЛИНА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА
160 ЕЛКА ЙОРДАНОВА БОЯНОВА
161 ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА СЕДЕВЧЕВА
162 ГЕРГАНА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА
163 ПЕТЯ ИВАНОВА БАЧЕВА-ИВАНОВА
164 МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОЯНОВА
165 ПАВЛИНА СТЕФАНОВА МЕТОДИЕВА
166 НАДЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАБАНОВА
167 ЕВЕЛИНА ВЕРГИЛОВА АСЕНОВА
168 ТАНЯ ВАСИЛЕВА ПЕРУНИНА
169 ДАЯНА РУМЕНОВА ДАМЯНОВА
170 РАДОСЛАВ ДРАГОМИРОВ МИТКОВ
171 ДАНАИЛ ДРАГОМИРОВ МИТКОВ
172 ВЕНИСЛАВА СЕДЕФЧОВА БАЗОВИЧКА
173 СУЗАНЕ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
174 ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ ВЕНЕВ
175 ВЛАДИСЛАВА ЕВТИМОВА ВЛАДИМИРОВА
176 БОЙКА ДИМИТРОВА ТОМОВА
177 БЕАТРИС БОЖИДАРОВА ПАШИНА
178 МАРИЕТА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
179 НИКОЛ БОРИСОВА ВЛАДИМИРОВА
180 НАДЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
181 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАДЕВ
182 СОТИР ВЛАДОВ НИКОЛОВ
183 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
184 ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА ИВАНЧЕВА
185 РАДОСЛАВА ПИРИНОВА БОЖАНОВА
186 МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ ГРИГОРОВ
187 ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ЛЮБЕНОВ
188 МАРТИН ПЛАМЕНОВ СОТИРОВ
189 КАЛОЯН БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ
190 МИХАИЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
191 ВЕНЕТА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
192 АНЕТА КИРИЛОВА ЕВЛОГИЕВА
193 МИРОСЛАВА КИРИЛОВА ЛЮБЕНОВА
194 КИРИЛ БОГОМИЛОВ ТРЕНЕВ 
195 МЕТОДИ ДРАГАНОВ ХРИСТОВ
196 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ
197 АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА
198 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИНЧЕВ
199 КАЛОЯН ДИМИТРОВ ВАКАНИН
200 СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАКАНИН
201 ДИМИТЪР КАЛОЯНОВ ВАКАНИН
202 НАДЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
203 КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ 
204 ВАСИЛКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
205 КИРИЛ СИМЕОНОВ БАЧЕВ
206 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ 
207 НАДЕЖДА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
208 СВЕТЛИН БОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
209 ДЕНИСЛАВ БОЙЧЕВ ДРАГАНОВ
210 ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ
211 ЛИДИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
212 АНИТА ПЕТРОВА СТЕХОВА
213 ПЕТЪР ВЕРГИЛОВ ВЛАДОВ
214 ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА БОГОСЛОВОВА
215 ЙОТО ЙОРДАНОВ ГОРАНОВ
216 РАДИНКА ИВАНОВА РУМЕНОВА
217 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛАЕВА
218 ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ 
219 ДИАНА ПЛАМЕНОВА ГЕБРЕВА
220 ДЕНИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ЙОРДАНОВ
221 ВЕЛИЧКА ПЕШОВА КОТЕВА
222 ДЕНИЦА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
223 ВЕНЕЛИНА БОЖИЧКОВА ИЛЧОВА
224 РАДОСЛАВ АСЕНОВ ИЛЧОВ
225 ЛЮБЛЯНА КИРИЛОВА ВИТКОВА
226 ИРЕНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
227 ИВАНКА ПЪРВАНОВА ЙОСИФОВА
228 ДОЙЧИН СТОЙОВ ЙОСИФОВ
229 ГАБРИЕЛА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
230 ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ 
231 ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЗАРКОВА
232 ДИМИТЪР КРУМОВ ЗАРКОВ
233 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ
234 ВИКТОРИЯ ПЪРВАНОВА БОЖКОВА
235 МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ВЕРЧОВ
236 ВИКТОРИЯ КРУМОВА СТАНОЕВА
237 МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
238 НАДКА АНГЕЛОВА КИРОВА
239 ПЕТРАНКА ДРАГОМИРОВА АНГЕЛИНОВА
240 ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА
241 РЕКИНА МЕТОДИЕВА МАНОЛОВА
242 ВАЛЕРИ МИТКОВ МАНОЛОВ
243 НАДЯ ВАЛЕРИЕВА МИТКОВА
244 АЛЕКСИС ЕМИЛОВ ИВАНОВ 
245 ТАНЯ НАТКОВА НИКОЛОВА
246 ИВЕТА ЕМИЛОВА ПАРАШКЕВОВА
247 РАЯ ПЕТРОВА КИРИЛОВА
248 ПАТРИСИЯ КАЛИНОВА ЛОЗАНОВА
249 НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА
250 ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА СИМОВА
251 БОРИСЛАВ АСЕНОВ АСЕНОВ
252 ВЕРОНИКА ЖИВКОВА АНДОНОВА
253 АНИ БОРИСОВА ПАВЛОВА
254 МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
255 РУМЯНА ДИМИТРОВА КРУМОВА
256 ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ ПАВЛОВ
257 ЕВА ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА
258 СТОЯНКА КИРИЛОВА КАРАЛЕЙНА
259 КАТЕРИНА КИРИЛОВА КОЛЕВА

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 28.09.2022 в 21:05 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения