Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 174-НС
Перник, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП ДПС в община Трън , област Перник

Постъпило е  предложение с вх. № 192/28.09.2022 г.  от Александър Несторов  - упълномощен представител на ПП ДПС за замяна на членове на СИК на територията на община Трън, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА:

Анита Славчева Иванова на длъжност секретар на СИК 145100001

Бойка Александрова Мирчева член на СИК 145100012

Методи Венциславов Иванов на длъжност зам. председател на СИК 145100019

АНУЛИРА издадените удостоверения на лицата.

 

НАЗНАЧАВА :

Иванка Христова Иванова на длъжност секретар на СИК 145100001

Петър Славчев Тодоров член на СИК 145100012

Петър Методиев Младенов на длъжност зам. председател на СИК 145100019

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения