Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 171-НС
Перник, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК община Земен от квотата на ПП Възраждане.

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков-упълномощен представител на ПП Възраждане с входящ № 180/28.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Земен.

     На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 

Валентин Илчов Георгиев на длъжност председател на СИК 141900013

 

АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободеното лице.  

 

НАЗНАЧАВА 

Жана Костадинова Стаменкова на длъжност председател на СИК 141900013

 

ИЗДАВА удостоверения на новоназначения член на СИК.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения