Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 170-НС
Перник, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК община Перник от квотата на ПП Възраждане.

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков-упълномощен представител на ПП Възраждане с входящ № 180/28.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник.

     На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 1 (едно) длъжностно лице от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък:

 

Катя Манолова Сергиева като председател на СИК 143200027

АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободеното лице.  

 

НАЗНАЧАВА 2 (две) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Перник, съгласно приложения списък:

 

Лилия Георгиева Георгиева като председател на СИК 143200027

Гергана Десислава Георгиева като член на СИК 143200103

 

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения